Multikulturalizmin azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi öyrənilməsi günün ideoloji təliminə çevirilib

Multikulturalizmin azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi öyrənilməsi günün ideoloji təliminə çevirilib

İnsanlararası dini və milli ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında da tolerantlığın özünəməxsus rolu var

İnsanlararası dini və milli ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında da tolerantlığın özünəməxsus rolu var

0.072492837905884