Azərbaycan mədəniyyətlərin, dinlərin müxtəlifliyini
yaşadan və inkişaf etdirən unikal ölkədir

Azərbaycan mədəniyyətlərin, dinlərin müxtəlifliyini yaşadan və inkişaf etdirən unikal ölkədir

Ölkəmizdə Beynəlxalq Tolerantlıq
Günü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının mental dəyərlərindən irəli gələn bir xüsusiyyətdir

Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub
xalqların vahid dialoq mərkəzinə çevrilib

Tolerantlıq və multikulturalizm irqçiliyin, ksenofobiyanın süqutudur və cəmiyyətdə sülhün bərqərar olmasına yardım edir

Azərbaycan dünyda birgəyaşayışın, multikulturalimin
və tolerantlığın ən yüksək nümunəsidir

Azsaylı xalqların cəmiyyət həyatında fəal iştirakları Azərbaycanda multikulturalizmin və tolerantlığın əyani təcəssümüdür

Multikultural cəmiyyətlərdə dil
mühüm amil kimi qəbul olunur

Azərbaycanda tolerantlığın və multikulturalizmin möhkəm təməl sütunları, dərin tarixi-mədəni kökləri var

Qərbi Avropa ölkələrində, məhz dövlətin buraxdığı səhvlər
nəticəsində dini və milli zəmində ekstremizm baş qaldırır

İqtisadi cəhətdən güclü toplumda milli və dini dəyərlər də, ən yüksək səviyyədə qorunur və inkişaf etdirilir

Maarifləndirmə dini radikalizmə qarşı
mübarizədə ən məqbul üsullardan biridir

Azərbaycan dövlətinin apardığı sərt mübarizənin nəticəsidir ki, ölkəmizdə dini radikalizm tam aradan qaldırılıb

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar və etnik
qruplar ölkəmizi öz ortaq vətənlərinə çevirə biliblər

Edva Ser: "Azərbaycanda yəhudilərlə müsəlmanların sülh və əmin-amanlıq şəraitində birgəyaşayışı dünyada nadir təcrübədir"

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu mühüm əhəmiyyət kəsb edir

Azərbaycanın bütün dinləri, mədəniyyətləri özündə birləşdirən multikultural ruha malik ölkədir

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının
memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Azərbaycanın tolerantlıq dəyərləri
müdafiə olunur və dəstəklənir.

Azərbaycanın tolerantlıq dəyərləri müdafiə olunur və dəstəklənir.

Müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və
ksenofobiyanın ən müxtəlif təzahürlərindən əziyyət çəkir

Müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və ksenofobiyanın ən müxtəlif təzahürlərindən əziyyət çəkir

Dünyada yaşanan humanitar
böhranlara son qoyulmalıdır

Dünyada yaşanan humanitar böhranlara son qoyulmalıdır

Etnik dini dözümlülük mühiti milli
siyasətin məntiqi nəticəsidir

Etnik dini dözümlülük mühiti milli siyasətin məntiqi nəticəsidir

Multikulturalizm mədəniyyətlərin və
sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir

Multikulturalizm mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dialoqunun zəruri alətidir

Azərbaycan mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası
dialoqun qurulmasına böyük töhfələr verir

Azərbaycan mədəniyyətlər və sivilizasiyalararası dialoqun qurulmasına böyük töhfələr verir

"Multikulturalizm" verilişi multikultural dəyərlərin

daha səmərəli təbliği üçün geniş imkanlar açacaq

 

"Multikulturalizm" verilişi multikultural dəyərlərin daha səmərəli təbliği üçün geniş imkanlar açacaq

Azərbaycanda yəhudilər və müsəlmanlar
həmişə qardaş kimi yaşayıblar

Azərbaycanda yəhudilər və müsəlmanlar həmişə qardaş kimi yaşayıblar

Ölkəmizdə mədəni müxtəlifliyin hüquqlarına
hörmət kimi çoxdillilik ənənəsi qorunur

Ölkəmizdə mədəni müxtəlifliyin hüquqlarına hörmət kimi çoxdillilik ənənəsi qorunur

Milli azlıqların hüquqlarının
müdafiəsi qlobal məsələdir

Milli azlıqların hüquqlarının müdafiəsi qlobal məsələdir

0.091417074203491