Azərbaycan müsəlman dünyasında İslam həmrəyliyinə müstəsna töhfələr verən dövlət kimi tanınır

Ölkəmizdə tolerantlıq təkcə cəmiyyətdə deyil, hər bir vətəndaşın şüurunda və həyat tərzində özünü göstərir

Azərbaycan mediası azsaylı xalqların mədəniyyətlərinin təbliğinə geniş yer ayırır

Hər bir xalqın mədəniyyətinin, özünəməxsusluğunun tanıdılmasında KİV-lərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür

Dözümlülüyün, multikulturalizmin və tolerantlığın nümunəsi- Azərbaycan

Azərbaycan ən müxtəlif milli-etnik qrupların, dini konfessiyaların birgə yaşadığı unikal coğrafi, geopolitik və mədəni məkandır

Mədəni müxtəlifliyin qorunması Azərbaycanın dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən biridir

Milli azlıqların və etnik qrupların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, ən böyük uğurumuzdur

Azərbaycan heç vaxt monoetnik dövlət olmayıb və buna can atmayıb

Ölkəmizdə dini və milli azlıqlara qarşı hər hansı bir formada diskriminasiya faktı qeydə alınmayıb

0.13650584220886