Multikulturalizmin azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi öyrənilməsi günün ideoloji təliminə çevirilib

Multikulturalizmin azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi öyrənilməsi günün ideoloji təliminə çevirilib

İnsanlararası dini və milli ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında da tolerantlığın özünəməxsus rolu var

İnsanlararası dini və milli ziddiyyətlərin aradan qaldırılmasında da tolerantlığın özünəməxsus rolu var

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının
memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Multikulturalizm Azərbaycanın daxili və
xarici siyasətində mühüm yer tutur

Multikulturalizm Azərbaycanın daxili və xarici siyasətində mühüm yer tutur

İslamafobiya əsası
olmayan idealogiyadır

İslamafobiya əsası olmayan idealogiyadır

Xalqımızın mentaliteti multukulturalizmin
hərəkətverici qüvvəsidir

Xalqımızın mentaliteti multukulturalizmin hərəkətverici qüvvəsidir

Kürdlər Azərbaycanda öz dillərini və məişətlərini qoruyub saxlaya bilib

Kürdlər Azərbaycanda öz dillərini və məişətlərini qoruyub saxlaya bilib

Azərbaycan dövləti saxurların mədəniyyət və təhsilinin inkişafı yönündə çox böyük işlər görür

Azərbaycan dövləti saxurların mədəniyyət və təhsilinin inkişafı yönündə çox böyük işlər görür

0.048846960067749