Azərbaycan dövləti sivilizasiyalararası
dialoqa öz töhfəsini verməyə çalışır

Prezident İlham Əliyev:"Müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli və dini-mənəvi dəyərlər üzərində qurulub"

Multikulturalizm etnik, irqi, mədəni və dini
müxtəliflikləri özündə cəmləşdirən dəyərdir

Multikulturalizm siyasətinin dövlətlər tərəfindən tətbiqi "əbədi sülhün" təmini baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır

Milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə
qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması, dini maarifləndirmə işinə böyük töhfə verəcək

Dini radikalizmlə mübarizədə
maarifləndirmə xüsusi önəm kəsb edir

İslam dini insanları elm öyrənməyə, bir-birlərinə qarşı sevgi və ehtiram göstərməyə çağırır

Ölkəmizdə dini qurumlarla media arasındakı münasibətlər qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlıq müstəvisində qurulub

Müasir informasiya şəbəkəsində sosial media cəmiyyətə təsir etmək baxımından, ənənəvi medianı üstələyib

Azərbaycanda yaşayan hər kəs dinindən və dilindən
asılı olmayaraq, bu ölkənin tamhüquqlu vətəndaşıdır

Ölkəmizdə milli azlıqların məsələləri ilə məşğul olan 50-dək təşkilat, mədəniyyət mərkəzləri, ictimai birliklər fəaliyyət göstərir

Azərbaycanda dinlər və məzhəblərarası münasibətlər ən yüksək səviyyədədir

Ölkəmizdə müxtəlif məzhəblərin birgə ibadət etməsi, beynəlxalq aləmdə böyük maraqla qarşılanıb

Berlin konfransı dünyada
böyük əks-səda doğurub

Bu konfrans Azərbaycanın dünyada dialoq, əməkdaşlıq və sülh carçısı mövqeyinin bəhrəsidir

İslam dözümsüzlük və terror
deyil, barış və sülh dinidir

Azərbaycan həm Qərb, həm də İslam dünyasında multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi qəbul olunur

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev ölkəmizdə
multikulturalizmin və tolerantlığın banisidir

"Azərbaycanda dini əmin-amanlığın əsası Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində qoyulub"

Azərbaycan dövləti birgəyaşayışın,
dözümlülüyün, multikulturalizmin etalonudur

Dünya dövlətlərinin qarşısında duran əsas vəzifə, insanların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamasını təmin etməkdir

Multikulturalizm siyasətinin əsas təzahür formalarından
biri də, Azərbaycandakı dövlət-din modelidir

Qloballaşan dünyamızın milli, irqi, dini ekstremizmi önləyə biləcək multikultural həyat tərzinə böyük ehtiyac var

Dini radikalizm və ekstremizm ictimai
təhlükəsizliyə böyük təhdiddir

Azərbaycanda humanist dəyərlərin bəşəriyyətə bəyan edilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb

Dövlət-din münasibətləri sahəsindəki siyasətin
əsas istiqamətləri dövlətin diqqətindədir

Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu məqsəd, dini və milli tolerantlığın bütün dünyada təbliğidir

Müxtəlif xalqların, dini konfessiyaların birgəyaşayış
mədəniyyəti bütün dünyaya çatdırılmalıdır

Azərbaycandakı sosial-siyasi sabitlik multikultural mühitin qorunub inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir

Avarlar Azərbaycanda əsasən Balakən və
Zaqatala rayonlarında məskunlaşıblar

Azsaylı xalqların adət-ənənə və folklorunun öyrənilməsi, qarşılıqlı hörmətin dayanıqlığını təmin edir

Azərbaycan multikulturalizmi bütün dünyada
qəbul olunan ideologiyaya çevrilib

Multikulturalizm və tolerantlıq bəşəriyyətdə sülhün və harmoniyanın bərqərar olmasına xidmət edir

Azərbaycan dövləti azsaylı xalqların öz
varlıqlarını qorumasına hər cür imkanlar yaradıb

Udilərin öz dillərini və dinlərini qorumasında ölkəmizdə olan multikultural və tolerant mühitin böyük rolu var

Multikulturalizm insanların birgəyaşayışı və firavanlığı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

Azərbaycanda bir tərəfdən qədim sivilizasiyanın nümunələri, digər tərəfdən isə müasirlik birləşərək əsrarəngiz harmoniya yaradıb

Azərbaycandakı tolerantlıq mühiti bütün
çətinliklərə baxmayaraq, qorunub saxlanacaq

Azərbaycandakı tolerantlıq mühiti bütün çətinliklərə baxmayaraq, qorunub saxlanacaq

0.040788888931274