Məmurluq manqurtluq deyil

...

Tamahın sonu fəlakətdir

....

Adam olmağın çətinliyi...

...

Adam olmağın çətinliyi..

...

İnsanlıq hissi itəndə...

.....

Bu dünya düzələn deyil...

...

Vətəndaşlıq borcu

Borcunu dərk edənlərin ölkəsi güclü olur

Prezident doğru yolu göstərdi

Prezident düz yolu göstərdi

Cəmiyyətin müqaviməti olmayanda…

Balaca “padşahlar” meydan sulayır

0.070590972900391