Anlamaq dərdi
Məktub yetişmədi, Mirzə Cəlil!

Anlamaq dərdi Məktub yetişmədi, Mirzə Cəlil!

0.16843223571777