Multikulturalizm xalqımızın mənəvi-əxlaqi
dəyərlər sisteminin bir elementidir

Multikulturalizm xalqımızın mənəvi-əxlaqi dəyərlər sisteminin bir elementidir

Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət
siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir

Multikulturalizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir

Multikultralizm Azərbaycan xalqının
minillik mentalitetinin məhsuludur

Multikultralizm Azərbaycan xalqının minillik mentalitetinin məhsuludur

Multikultiralizm Azərbaycanda
dövlət siyasətinin bir hissəsidir

Multikultiralizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin bir hissəsidir

Azərbaycan çox qədimdən ən müxtəlif
xalqların və mədəniyyətlərin vətəni olub

Azərbaycan çox qədimdən ən müxtəlif xalqların və mədəniyyətlərin vətəni olub

Azərbaycanda tolerantlıq və multikultural
dəyərlər tarixən mövcud olub

Azərbaycanda tolerantlıq və multikultural dəyərlər tarixən mövcud olub

Azərbaycançılıq multikulturalizmi
stimullaşdıran bir dəyərdir

Azərbaycançılıq multikulturalizmi stimullaşdıran bir dəyərdir

Azərbaycanda bütün millətlər, xalqlar və
dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır

Azərbaycanda bütün millətlər, xalqlar və dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi yaşayır

Azərbaycan əsrlər boyu
mədəniyyətlərin qovşağı olub

Azərbaycan əsrlər boyu mədəniyyətlərin qovşağı olub

Dünyanı fəlakətə sürükləyən irqi ayrı-
seçkilik Azərbaycanda mövcud deyil

Dünyanı fəlakətə sürükləyən irqi ayrı- seçkilik Azərbaycanda mövcud deyil

"Multikulturalizm
Azərbaycanda həyat tərzidir"

"Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir"

Tolerantlığın və multikulturalizmin
təbliğində media əsas amillərdən biridir

Tolerantlığın və multikulturalizmin təbliğində media əsas amillərdən biridir

Azərbaycanda milli və
dini tolerantlıq hökm sürür

Azərbaycanda milli və dini tolerantlıq hökm sürür

"Yüksək tolerantlıq, yüksək
mədəniyyətin təzahürüdür"

"Yüksək tolerantlıq, yüksək mədəniyyətin təzahürüdür"

Azərbaycan mədəniyyətlərin qovuşduğu bir diyardır

Azərbaycan mədəniyyətlərin qovuşduğu bir diyardır

Monoetnik dövlət ideyası dünyanı məhvə sürükləyir

Monoetnik dövlət ideyası dünyanı məhvə sürükləyir

İslam həmrəyliyi tolerantlığa dəstəkdir

İslam həmrəyliyi tolerantlığa dəstəkdir

Azərbaycanda alman mədəniyyət ili keçirilib

Azərbaycanda alman mədəniyyət ili keçirilib

Diskriminasiya və irqi ayrı - seçkilik tolerantlığın antonimidir

Diskriminasiya və irqi ayrı - seçkilik tolerantlığın antonimidir

Azərbaycan dünyaya sülh,tolerantlıq çağırışı edir

Azərbaycan dünyaya sülh,tolerantlıq çağırışı edir

0.89838910102844