Türkiyə on min illərdir elə TÜRKLƏRİN OLUB

Türkiyə on min illərdir elə TÜRKLƏRİN OLUB
 

Bu Topraklar 10 Bin Yıl Önce de Size Aitti
Bu topraklar sadece size aitti.
Sizler Anadolu'ya Malazgirt zaferiyle yerleşmediniz.
Çatalhöyük'teki arkeolojik bulgular, sizlerin 10.000 yıldan daha uzun süredir burada bulunduğunuzu kanıtlamaktadır.
Prof. Dr. Erich Feigl- Avusturya Devlet Onur Nişanı Sahibi
Nisan 2005 ITU

Resmi tarihimizin büyük bir kısmı bize dayatılan, tahrif bilerek bozma-değiştirme edilmiş tarihtir.
Oysa; ÖN-Türkler milattan önce 13 bin yılında Anadolu'ya gelip, Anadolu'nun dip kültürünü oluşturdular. Yani 15 bin yıl önce gelmislerdi.

Ön Türkler Anadolu'ya göçebe olarak değil, göçmen olarak geldiler.
Şölgen Mağarasında, Rus ve Fransız araştırmacılar tarafından bulunan yazıtlarda, M.Ö 14000 yılında, Türklerin Tanrının Birliğine inandıkları ve yazıyı buldukları yazmaktadır.
Çoğumuz, Profesör Dr. Afif Erzen tarafından 1967 yılında kurulan ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine bağlı Van Bölgesi Tarih ve

Arkeoloji Araştırma Merkezini ve yaptığı çalışmaları bilmeyiz!
Çoğumuz Prof.Dr.Erich Feigl'i
Prof. Dr. Justin McCarty-
Tarihçi Andrew Mango-
Tarihçi Normon Stone-
Tarihçi Stanford Shaw-
Kazım Mirşan-
Servet Somuncuoğlu-
Prof. Dr. Semavi Eyice-
Ord. Prof. Ali Tanoğlu-

Necdet Sümer-Haluk Tarcan gibi isimleri ve çalışmalarını bilmezler!
İstanbul Üniversitesi Senatosunun Şeref Doktoru, Türk Tarih Kurumunun Onur Üyesi payesi ile ödüllendirilen Prof. Dr. Afif Erzen, yıllar süren araştırmalarını Türk Tarih Kurumunun 1984 yılında yayınladığı Anadolu ve Urartular kitabında bu gerçeği bilimsel olarak ispat etmiştir.

Prof.Kazım Mirşan'ın incelediği, Doğu Anadolu'da mevcut yazı öğelerini içeren kaya resimleri ve kaya yazıtları, rahmetli Servet Somuncuoğlu'nun Orta Asya'dan Anadolu'ya yıllar süren araştırma boyunca belirlediği on binlerce kaya yazıtları, resimleri ve damgalar, Ön Türklerin Anadolu'ya M.Ö 13.000 yıllarında geldiklerini tartışılmaz bir şekilde kanıtlamışlardır.
Göbeklitepe'nin tarihinin çözülmesi bize bu konuda çok şeyler anlatmaktadır.

Göbeklitepe M.Ö 12.000 yılında kurulmuştur. Göbeklitepe dikilitaşlarının üzerine resmedilmiş çok sayıdaki hayvan figürlerinin damgaların, Türk Dikilitaşlarındaki hayvan figürleriyle, insan figürleriyle, damgalarıyla birebir aynı olması Ön Türklerin Anadolu'ya geliş tarihini doğrulamaktadır...
Bu gerçekler, dünya tarihini alt-üst edecek, asırlardır çarpıtılan tarihi yerli yerine oturtacak bir gelişme olacaktır. Dikkat edilirse, dünya basını ve tarihçiler mümkün olduğu kadar sessiz kalmayı tercih ettiler. ...

Bir an için MÖ. 13000 yılına ait bu bulgular Ön-Türkleri değil de başkalarını, örneğin Ermenileri, Yunanlıları işaret etmiş olsaydı, tüm dünyada koparılacak yaygarayı ve bu olayın nasıl Türk düşmanlığına dönüştürüleceğini tahmin edebiliriz.
Ön Türkler M.Ö 13000 yılında Anadolu'ya geldiler dedik, peki Hıristiyanlar ne zaman geldiler?
Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, ehemmiyetsiz olmayan bir şehrin ahalisindenim.
St.Paul, Resullerin İşleri, ACTS 21:39

Hıristiyan Misyonerlerinin en önemlilerinden Aziz Paul Tarsus'ta doğmuş, Kudüs'e gitmiş Hıristiyan olmuş ve Kudüs'te yapılan baskılarla yok olma tehlikesi geçiren Hıristiyanlığın ilk kilise toplulukları halinde ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı bir köprü haline geldiği hoşgörü diyarı Anadolu'ya MS 46 yılında gelmiştir.
Yani Türklerden yaklaşık 13.000 yıl sonra!
Bu gerçek, Prof. Feigl'ı doğrulamaktadır’¦

1933 yılı Eylül ayında Hitler zulmünden kaçıp Türkiye'ye sığınan ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin Kurucu Akademisyenleri arasında yer alan ve 1953 yılına kadar bilim insanı yetiştiren Prof. Dr. Fritz Neumark'ın şu sözünün altını çizip, defalarca okumamız gerekmez mi?

Tarihten Türk çıkarılırsa, tarih kalmaz! Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkarsa bugünkü tarihlerin yeniden yazılması gerekir’¦
Büyük Atatürk, 1930 da Türk Tarih Kurumunun Alacahöyük'te yaptığı kazılar sonucunda bulunan Türk Tarihi ile ilgili bilgiler karşısında, kendi el yazısıyla şunları yazmıştır,
Bu memleket dünyanın beklediği, asla unutamadığı bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine sahne oldu.

Bu sahne 7 bin yıllık bir Türk beşiğidir. Beşiği rüzgarlar salladı beşikteki çocuk tabiatın yağmurlarıyla yıkandı, o çocuk tabiatın yıldırımlarından, şimşeklerinden, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu, sonra onlara alıştı, onları tabiatın babası olarak tanıdı. ...
Onların oğlu oldu. Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu, şimşek oldu, yıldırım güneş oldu, Türk oldu.
Türk budur, yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir’¦
K.Atatürk.

Tüm bunları artık tarihin derinliklerinde kalması gereken şövenist bir yaklaşımla, kafatası milliyetçiliği anlayışıyla elbette ki yazmıyoruz, ama kendi tarihimizi doğru bilmemiz, emperyalist devletlerin çıkarları uğruna çarpıttıkları alçakça bir oyunu bozmamız gerekmez mi?..

Olduğumuz gibi değil de onların istediği gibi olmaya, bu aşağılanmaya ne kadar tahammül edeceğiz? Bu ülkenin ekmeğini yiyen bilim insanlarının, atalarımıza bu kadar bir hizmeti yapmaları için ellerini tutan mı var?

O zaman, tek başına tüm ömrünü Asya'dan Anadolu'ya , buradan da Avrupa'nın içlerine kadar tüm mağaraları, kaya resimlerini, yazıtları inceleyip bizlere eşsiz tarihi bulgular armağan eden Servet Somuncuoğlu'nun, Etrüsk'çeyi Ön Türk yazı dili ile okuyabilen Kazım Mirşan'ın yüzlerine nasıl bakacağız?
Hem gerçekler niçin gizli bırakılıp, 200-300 yıllık tarihleriyle dünyaya hükmeden modern eşkıyaların istedikleri olsun ki? Gerçek ne ise o meydana çıksın.

Hiç unutmayın; Anadolu, öz be öz Türk Vatanıdır!
Gerçeklerin en kötü huyu bir gün gün ışığına yansımalarıdır...
Bunları Türkçüler söylemiyor, İskoç bilgin James Fergusson, 1872'de yazdığı 4 ciltlik Mimarlık Tarihi adlı eserinde söylüyor.
Hiç şüphesiz. Atatürk bunları biliyordu. Bilmeseydi Alacahöyük kazılarını başlatmazdı..

Türk tarih tezinde Saka'ları-İskit'leri, Ön-Türkleri okutturmaz tanıttırmazdı.. Lozandan sonra Troyalı Hektor'un öcünü aldık demezdi,Tahsin Mayatepek beyi Meksikaya MU araştırmalari için göndermezdi... gibi...

M.Kemal Atatürk şahsi İş Bankası hisse gelirlerini Türk Dil K. ve Türk Tarih kurumuna bağışlayan vasiyetini boşuna bırakmamıştır...

Mənbə:"FB"

"Paralel.az"

0.011718034744263