Nə edək ki, universitetlərimiz rəqabətqabiliyyətli olsun? - dos. İlham Əhmədov 

Nə edək ki, universitetlərimiz rəqabətqabiliyyətli olsun? - dos. İlham Əhmədov 
 

Nə edək ki, universitetlərimiz rəqabətqabiliyyətli olsun?

“Dindirir əsr bizi, biz isə dinməyiriz”

( M.Ə. SABİR)

Təhsilin Rəqabətqabiliyyətliyi ölkənin, onun insanlarının Rəqabətqabiliyyətliyini təmin etməlidir.
Rəqabətqabiliyyətliyikmi?
Ölkələr arasında qlobal rəqabət bu günümüzün reallığıdır. Cəmiyyətin, əhalinin rifahı onların təklif edəcəyi əmtəə və xidmətlərin tələb və gözləntilərə, beynəlxalq standartlara cavab verməsindən birbaşa asılıdır. Rəqabətqabiliyyətlik insan kapitalının, təhsilin, xüsusən də ali təhsilin qlobal rəqabətqabiliyyətliyi ilə sıx əlaqəlidir.
Hər bir ölkənin insan inkişafı sahəsində uğuru üçün onun təhsilinin dünya təhsilinin perspektiv gələcəyinə istiqamətlənməsi zəruridir. Milli Təhsilinin qlobal rəqabətqabiliyyətliyinin təmin edilməsi təhsil siyasətinin əsası olmalıdır. Təbii ki, əgər ölkədə rəqabətqabiliyyətli təhsil siyasəti varsa.

Ölkə iqtisadiyyatının potensialı və perspektivləri ali təhsil sisteminin durumundan çox asılıdır.
Bu gün biz ali təhsilin inkişafı üçün çox işlər görməliyik. Bu işlər özlüyündə bir meqalayihədir. Yəni illər ərzində yüzlərlə layihələr icra etməliyik ki, ali təhsilimiz gələcəkdə rəqabərqabiliyyətli olsun. Bunlardan yaxın gələcəkdə icrası zəruri olan bəzilərinin adlarını qeyd etmək istəyirəm:
1. TN ali təhsilin problemlərinə dair heç olmazsa bir jurnal nəşr etsin və ya bağlanmış jurnalın nəşrini bərpa etsin.
2. Ali təhsilin istiqamətləri üzrə müvafiq universitetlərin nəznində “Elmi-metodik mərkəz”lər yaradılsın (mühəndis təhsili üzrə “Elmi-metodik mərkəz”, iqtisadi təhsil üzrə“Elmi-metodik mərkəz”, pedaqoji təhsil üzrə “Elmi-metodik mərkəz” v.s.).
3. Ölkədə distant təhsilin yaradılması və inkişafı məqsədi ilə “Milli distant təhsil mərkəzi” yaradılsın.
Distant təhsilə pandemiyanın törəməsi kimi yanaşma olmamalıdır. Distant təhsil pandemiyadan 25 il əvvəldən dünyada var idi. Hətta bir çox MDB ölkələrində (Türkmənistan, Tacikstan və Azərbaycan istisna olmaqla) də xeyli vaxtdır tətbiq edilir. Distant təhsil hər hansı ölkənin təhsil siyasətindən və təhsili yönləndirənlərin arzu və istəyindən asılı olmayaraq ölkədə yaradılmalıdır, əks halda bu sahədəki 20 illik fəaliyyətsizlik (əlavə də son 1 ildəki) təhsilin inkişafını əngəlləmək kimi başa düşülür. Hələ 15 il əvvəl ölkə Prezidenti, cənab İlham Əliyev qeyd edirdi: Dünyada mövcud olan ən qabaqcıl texnologiyaları tətbiq etmək Təhsil Nazirliyinin gərək prioritet vəzifəsi olsun. Azərbaycanda gərək virtual dərslər, yeni texnologiyalar geniş yayılsın, bütün məktəbləri əhatə etsin. Bu çox böyük, mürəkkəb, çoxlu maliyyə vəsaiti tələb edən proqramdır. Amma biz bunu etməliyik. Çünki biz gələcəyə baxmalıyıq.
Amma proseslərdə inkişaf yox idi. Ona görə də keçən il cənab prezident Microsift şirkətinin rəhbərliyi ilə müzakirədə distant təhsilin yaradılması zərurətini bir daha xüsusi qeyd etdi.
Təhsildə, xüsusən ali təhsildə inkişaf öz-özünə baş vermir. İnkişaf xüsusi hazırlanmış, normal maliyyələşən, peşəkarlar tərəfindən icra və idarə edilən, innovativ layihələr hesabına mümkündür. İnkişafın yeganə yolu budur.

Paralel.az 

0.80878901481628