Hələ ümidimiz var...

Hələ ümidimiz var...
 

Sənət fədailərinin yeri görünür

 Ayə, ay camaat, bu kino ki, var, bu çox qəliz məsələdir. Həm qəlizdir, həm ki, vacib”.

Yazıya Azərbaycan kino teatr aktyoru, əməkdar artist, ölməz sənətkarımz rəhmətlik Səməndər RzayevinBəyin oğurlanmasıfilmindəki sovxoz sədri rolunda səsləndirdiyi sözlərlə təsadüfü başlamadım. Həqiqətən kino qədər qəliz mürəkkəb bir sənət olsa da, eyni zamanda vacib sahədər. “Bəyin oğurlanmasıfilmi kino işçilərinin fəaliyyətindən bəhz etsə , filmin əsas sujet xətti, məqsədi, kənd həyatının zəngin ənənələrini maraqlı adətlərini tamaşaçıya göstərməkdən ibarətdir. Olduqca maraqlı əyləncəli olan bu film, hər şeydən əvvəl insan səadətini, bu səadət uğrunda aparılan mübarizəni əks etdirir.

Azərbaycan kinosunun tarixi 1898-ci ilin avqust ayının 2- Aleksandr Mişonun  Qafqaz rəqsisənədli filmi, “ Bibiheybətdə neft fontanı bir sıra digərləri ilə başlayıb. Elə buna görə 2000-ci ildə, avqust ayının 2-si kino işçilərinin peşə bayramı - “Azərbaycan kinosu günükimi qeyd edilməsinə sərəncam verildi. Həmin gün milli kinonun yaranma tarixi sayılır.

Milli kinomuzun yaranmasından çox danışmaq, çox yazmaq olar, lakin bu sənətin keçmişini bilməyən yoxdur. 

Təxminən 125 illik tarixi olan Azərbaycan kinosu müstəqillik qazandığımız vaxtadək dünya kinosu ilə demək olar ki, eyni sıradaydı. Yəni çəkisini qoruyub saxlayaraq həmin yüksəklikdə durmağı bacarırdı. Təxminən 1990- illərə qədər kinomuz keçdiyi ağır sınaqlı, keşməkeşli yollara rəğmən, bir əsrdən çox bir zaman dilimində qürurlu mövqeyini dəyişməmişdi. Bu ondan irəli gəlirdi ki, kino sənətinin həmin dövrdəki yaradıcılarının mayasında azərbaycançılıq məfkurəsi var idi. Kinomuz yarandığı zamanlardan düşmən qüvvələr qədər çalışsalarda ki, əllərinə keçən ilk fürsətdə yıxsınlar, lakin milli düşüncəyə vahid dövlətçiliyə söykənən bu sənət fədailəri buna imkan vermirdilər. 

Hər bir sahədə olduğu kimi, mərhələli inkişaf yolu keçmiş kino sahəsinin yaranmasında ərsəyə gəlməsində məqsəd maarifləndirmədi. Çünki hər bir sənət mütləq, birmənalı şəkildə, yarandığı cəmiyyətin inkişafına, milli düşüncəyə, dövlətə dövlətçiliyə xidmət etməlidir. Hər birimiz bunu bir şüar kimi, gücümüz daxilində,  Azərbaycan insanlarının, xalqımızın, millətimizin arasında mütəmadi şəkildə yaymalıyıq bu fikirin onların yaddaşlarında həkk olması yönündə hərəkət etməliyik. Amma bunu qədər edirik ümumiyyətlə edə bilirikmi sualı ətrafında insanlar zaman-zaman çox düşünür, ortaq məxrəcə gəlməyə çalışırlar.

Bu sahədən çox danışılıb, çox yazılıb deyə, tarixini, keçmişini  bilməyən yoxdur. Ona görə milli mədəniyyətimizin dünyaya tanıdılmasında böyük rolu olan bir təbliğat vasitəsinin bugünündən danışmaq məncə daha məqsədəuyğundu.

Dostlar, yoldaşlar arasında Azərbaycan televiziyasından söz düşüb danışanda hərə bir cürə ifadə edir burdakı vəziyyəti. Növbə mənə çatanda ki, mən bir tamaşaçı kimi öz fikirlərimi söyləyim, onda ən çox keçmişdə maraqla izlədiyimiz filmlər, tamaşalar yadıma düşür. Xoş xatirələrlə yaddaşımda iz buraxan televiziyamızın keçmişini bugünkü ilə müqayisə etmək çətin gəlir adama.

Çünki vaxtaşarı qınaqlara, tənqidlərə, tövsiyələrə baxmayaraq,  televiziyalarımızda cəmiyyətin mənəvi inkişafına mənfi təsir edən verilişlərin sayı artır ki, azalmır. Yəni daha yığcam ifadə etsək, böyük təsir vasitəsi olan televiziya yarıtmaz kollektivi ilə kiçik işlərlə məşğuldur.

Maraqlıdır ki, tv rəhbərləri özləri bilirlər ki, bayağı verilişlərlə televiziya öz reytinqini yüksəldə bilməz. Məsələnin təəccüb doğuran tərəfi isə budur ki, bu rəhbərlər elə bil heç fikirləşmirlər ki, sənət yüngül çal-çağır musiqidən ibarət deyil. Heç bu Vətən də minlərlə can qurban verib, sinələrini hərbə meydan edib müstəqilliyini ona görə qazanmayıb ki, bu yüksəkliyi əldə edənlərin səsinin çatdırılmasına xidmət etməli olan böyük təsir vasitəsi -  televiziya səviyyəsiz müğənniciklərin reklamına niyə xidmət edir ki? Sənət - ədəbiyyat, heykəltəraşlıq, rəssamlıqdır. Musiqi adı altında lazımsız dınqıltının təqlidi deyi!

Heç olmasa arada bir MM-in hazırladığı qanunlara nəzər salıb, deyilənlərə riayət oluna...

Bəlkə Milli Məclisin hazırladığı qanunda göstərilən müddəalar telekanal rəhbərliyinə göndərilsə vəziyyət müsbətə doğru dəyişər. gələcək nəslin inkişafı üçün maarifləndirici verilişlərin sayı artar, “çal oynasın, vur çartlasınlara son qoyular. Yenə heç olmasa bizlər vaxtında istədiyimizi görə, eşidə, ala bilmişik. Gələcək nəsilə yazığınız gəlsin, belə inkişaf olmaz! Yarışma keçirməyə bu qədər meyillisinizsə, onda qoy bu yarış milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğatı istiqamətində keçirilsin.Vətənpərvərlik ruhunda verilişlərin sayı artırılsın. Daha o verilişlər millət yatandan sonra, gecə saat 2-, 3- verilməsin. Çünki bunun da xeyiri yoxdu.

Amma yazıqlar, hələ ki, görünən odur ki, bu sahəyə rəhbərlik edənlərin məqsədi xalqa xidmət etmək deyil. İllərdir bu mövzunun müzakirəsi hökumət masasına qədər gedib çıxsa da, vəziyyət dəyişməz olaraq qalır.

Dərd bir olsa var ki...  acınacaqlı tərəflərimizdən biri televiziyalarımızda öz məhsulumuzun olmaması, ayrı-ayrı ölkələrin tanınmış televiziyalarının sosial xarakterli verilişlərinin təqlid edilməsidir. Öz məhsulumuz reytinq xatirinə ailə - məişət yükünün ağırlığından doğan gözü yaşlı insanların ekranlara çıxarılması, acı gülüş doğuran şou xarakterli şit verilişlər, heç bir məna kəsb etməyəntamaşalardır.  Azərbaycan ailəsindəki qadını yalnız ərinin üstünə bozaran obrazda göstərən ssenarilər əsasında çəkilən seriallar isə içimizdəki erməni xislətlilərin məhsuludur. Bunların hamısı birbaşa milli - mənəvi dəyərlərimizi  kölgədə qoymağa hesablanmış əməllərdir.

Hələ ekranları zəbt etmişhəftəbecər kulinarların bozbaşı, dolmanı, küftəni təqdim etməklərini demirəm, sanki beş min illik tarixi olan Azərbaycan xalqı mətbəxindən bixəbərdi.

Etiraf edək ki, qonşu dövlətlərin televiziyalarını izləyəndə ruhumuz dincəlir. Ona görə ki, burada ixtisaslaşma var, müxtəlif sahələrin ətrafında aparılan tədqiqatlara uyğun təqdimat var.

 Məsələn, qardaş Türkiyənin televiziyalarında bu gün qlobal məsələlərin təhlili gedir. Bu təhlillərə baxandan sonra, Azərbaycanda elmli, təcrübəli, yol göstərən işıqlı insanların olmasına şəxsən şübhəylə yanaşıram. Bilirsiz bu şübhə hardan doğur? Bu gün müəllimin, həkimin bütün peşə sahiblərinin hər birinin mükəlləf əsgər olması gərəkən bir vaxtda, insanların hər an xəbər gözlədiyi televiziya ekranlarını ziyalılarımız, zəngin dünya görüşlü insanlarımız deyil, danışığını, hərəkətini, oturuşunu, duruşunu, geyimini normal qaydada tənzimləyə bilməyənhəftəbecər gülbiçələrinzəbt etməsindən doğur... Bax, dediyim şübhənin kökü burdadı. Bu bizim faciəmizdir!

Bəli, hələ Azərbaycan televiziyasında bəşəriyyətin bu günü, sabahı gələcəyi ilə bağlı dünya səviyyəli alimlərin fikirlərini özündə ehtiva edən analitik verilişlərimiz yoxdur. Oxşadırlar, lakin yeniliyi ehtiva etməyən, çeynənmiş şablon kəlimələri əzbərləmiş, gözümüzü mazol etmiş bir sıra insanların məzmunu bəlli olmayan fikirləri artıq insanları çoxdan yorub...

  Bu da digər faciəmizdir!

 

Yenə qonşulardan misal gətirmək məcburiyyətindəyəm. Onların şousu, moosu ayrıca adıməlum kanallarda təqdim olunur. Bizdə isə kanallar universaldır, guya hər şey var, amma əslində heç yoxdur. Biz yola gedərik, lakin unutmayaq ki, çəkilməsi ağır olan dərdimiz gələcək nəsllərin üzərindədir.                                    

Televiziyanın qəzet radiodan fərqi vizual olaraq, xəbər etmədən bütün evlərə daxil olmasıdır. Sürətlə inkişaf edən texnoloji dəyişikliklər dünyanı ovucumuza sığacaq qədər kiçildib. Artıq bu informasiya vasitəsi qonaqbatmanından çıxmış ailə üzvü kimidir.

Əgər bu vasitə evimizə qədər gəlibsə, deməli ona olan təlabat ödənməlidir. Amma məsələnin digər tərəfi var. Televiziya tələbatı ödəməyə cəhd etdikcə, yaradıcılıq mühitinin səviyyəsi aşağı düşür, bayağılıq artır, nəticədə idarəolunmaz xaos yaranır. Səbəb tamaşaçı auditoriyasının yaş fərqi, cins fərqi, sosial statusudur sairə.

 Təsirin yanlış üzü...

 XX əsrin ən böyük icadlarından olan televiziyada təqdim olunan proqramlar  istər böyüklərə, istər  uşaqlara bir çox tərəfdən təsiretmə gücündədir. Əslində fikirim burada olan bütün proqramları zərərli olaraq dəyərləndirmək deyil.

Məsələn, elə serial var şiddət xarakterlidir, gənclərin mənfi hisslərini oyadıb hərəkətə gətirir, nəticə göz qabağındadır, cəmiyyətdə şiddət artmaqdadır.

Əvvəllər senzura adlı dövlətin kütləvi informasiya vasitələrinin məzmunu yayılması üzərində nəzarət edən bir qurum var idi.

Bu, söz, mətbuat informasiya vasitələrinin dövlət, ictimayyət digər ictimai müəssisələrin maraqlarına uyğun məhdudlaşdırma forması kimi qəbul olunsa da, indiki tv məkandakı özbaşınalıqdan çox-çox yaxşıdır.

Hamımız bilirik ki, filmlərdəki qəhrəmanların milyonlarla gəncin xarakterini formalaşdırmasında güclü təsiri var. Bu gün əgər rola girmiş modelin, aktyorun alovlu saxta həyatı reklam olunub normal həyat tərzi olaraq göstərilirsə, Azərbaycan ailəsinin pul, intiqam mövqe üçün hər şeyi riskə atmasına da adi hal kimi baxılacaq. Reytinqin yüksəlməsinə xidmət edən bu qeyri-adi əxlaqsız münasibətlər, təəssüf doğurur. Həyatın ssenarisi ilə, filmin ssenarisini dəyişik salanların vay halına!

 Nəzarətin olmamasından həvəslənən istehsalçılar, bilə-bilə ən absurd ssenarilərilə ölkəmizə, xalqımıza, dəyərlərimizə böyük ziyan vururlar. Ailə anlayışının müqəddəsliyi ölkəmizi yaşadan ən böyük sütundur, bunu unudan bizdən deyil!

Beləliklə, cəmiyyət dəyişdikcə, insanların psixoloji tələbləri artdıqca, hər bir sahədə olduğu kimi, bu sahədə , hər kəsin qəbul edə biləcəyi məhsullar olmalıdı. Bəlkə bu gün maraqla izlədiyimiz bir film 100 ildən sonra heç bir iz qoymadan yaddaşlardan silinəcək. Yaxud əksinə, həmin filmlər gələcək nəsillər üçün kimliyimiz haqqında əvəzsiz informasiya daşıyıcısı olacaq. Kim bilir...? Məhz bu nöqteyi-nəzərdən istərdik ki, bu gün gələcək nəsilə informasiya verə biləcək filmlər çəkilsin, televiziya verilişləri hazırlansın. Tarixi mövzulara yer verilsin.

Bir neçə gündən sonra kino tariximizin növbəti ildönümüdü. Bütün iradlarımıza rəğmən, inanıram ki, Azərbaycan televiziyası, kinosu yenə özünə dönəcək, irəliləyişlər olacaq. İstər yaşlı, istərsə gənc olaraq daha keçmişdə gördüklərimizin təəssübünü çəkməyəcəyik. Müasir, etik normaları özündə əks etdirən Azərbaycan qadını Azərbaycan kişisi obrazını mütləq milli kinomuza, televiziyamıza qaytaracağıq. Buna hələ ümidimiz var.

Şahnaz Salehqızı

0.0097930431365967