Akademik Musiqili Teatrın quruluşçubaletmeysteri İnklüziv Teatrdakı işindən danışdı

Akademik Musiqili Teatrın quruluşçubaletmeysteri İnklüziv Teatrdakı işindən danışdı
 

Akademik Musiqili Teatrda YUNESKO tərəfindəntəsdiq olunan "İnklüziv Teatrlayihəsində baletmeyster kimi çalışan Əməkdar artistMusiqiliTeatrın quruluşçu baletmeysteri Emin Əliyev bura cəlbolunan gənclərlə işindən söhbət açdı:

Olduqca maraqlı  istedadlı gənclərdirEşitməsələr danışa bilməsələr  biz bir-birimiziçox gözəl başa düşürükOnlarla işləməkdən hədsizzövq alıramİstər mənistərsə  quruluşçu rejissorXalq artistimiz Pərviz Məmmədrzayev bu gənclərə o qədər ümid bəsləyirik ki... Biz məşqlərimizi təbii kipandemiya qaydalarına uyğun  tələb olunan digərgigiyenik qaydalara ciddi əməl etməklə qururuqİnanın kibu uşaqların hər biri sanki öz yoldaşlarınınüstündə nəzarətçidilərqaydaların pozulmaması üçün sanki hər kəs məsuliyyət daşıyırhər kəs o birinənəzarət edirÖzlərində  sənətə o qədər böyük sevgivar kiMəşq saatları bitəndə beləPərviz müəllimdənməndən  xahiş edirlər kiməşqi bir az da davametdirəkBiz əminik kihazırlanan bu tamaşa sadəcə birlayihə formatında başa çatıb unudulmayacaqBizim buistedadlıözləri danışmasalar da  ürəkləri ilə hamıyaonları əhatə edən gözəllikləri çatdırmaq istəyənözlərieşitməsələr qəlblərinin səsi ilə gözəlliklərəqovuşmaq üçün əllərindən gələni edən inklüziv teatrstudiyasının bu üzvləri ilə layihə bitəndən sonra dadavamlı  uğurlu işlər görəcəyik".

 

    Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,  E. Əliyev BakiXoreoqrafiya məktəbini 2000-ci ildə bitirib.  Dahasonra Bakı Musiqi Akademiyasında baletmeysterixtisasına yiyələnib

2008-ci ildə Əməkdar artist fəxri adına layiq görulən baletmeyster uzun illər Xalq artisti, görkəmli balet ustası Afaq xanım Məlikovanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblında çalışıb, bu kollektivlə birlikdə dünyanın saysız ölkələrində milli rəqslərimizi ləyaqətlə təbliğ edib. 

Artıq bir neçə ildir ki, Akademik Musiqili Teatrda  əvvəlcə rəqqas, daha sonra isə baletmeyster kimi fəaliyyət göstərən Emin Əliyev rəqslə təqdim edilən “Nəsimi", “Qalib əsgər", Sarı gəlin" kimi maraqlı layihələrin yaradıcısıdır. 

İnanırıq ki, rejissor Samir Qulamovla  “Leyli və Məcnun”  balet - tamaşası, Xalq artisti, rejissor Firudin Məhərrəmovla birlikdə   "İstintaq" tarixi əsəri üzərində çalışan peşəkar baletmeysteri hələ bundan sonra daha böyük uğurlar gözləyir.

Şahnaz Salehqızı

0.048829078674316