Kurikulum təhsillə bağlı faydalı proqramdır

Bu proqramı tənqid edənlər yanlışlığa yol verir

Valideyn uşqaların tərbiyəsində ciddi simadır

Bəzən uşaqların tərbiyəsini məktəbin üzərinə qoyanlar da olur

0.24420714378357