Müxtəlif xalqların, dini konfessiyaların birgəyaşayış
mədəniyyəti bütün dünyaya çatdırılmalıdır

Azərbaycandakı sosial-siyasi sabitlik multikultural mühitin qorunub inkişaf etdirilməsinin nəticəsidir

Avarlar Azərbaycanda əsasən Balakən və
Zaqatala rayonlarında məskunlaşıblar

Azsaylı xalqların adət-ənənə və folklorunun öyrənilməsi, qarşılıqlı hörmətin dayanıqlığını təmin edir

Azərbaycan multikulturalizmi bütün dünyada
qəbul olunan ideologiyaya çevrilib

Multikulturalizm və tolerantlıq bəşəriyyətdə sülhün və harmoniyanın bərqərar olmasına xidmət edir

Azərbaycan dövləti azsaylı xalqların öz
varlıqlarını qorumasına hər cür imkanlar yaradıb

Udilərin öz dillərini və dinlərini qorumasında ölkəmizdə olan multikultural və tolerant mühitin böyük rolu var

Multikulturalizm insanların birgəyaşayışı və firavanlığı üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir

Azərbaycanda bir tərəfdən qədim sivilizasiyanın nümunələri, digər tərəfdən isə müasirlik birləşərək əsrarəngiz harmoniya yaradıb

Azərbaycandakı tolerantlıq mühiti bütün
çətinliklərə baxmayaraq, qorunub saxlanacaq

Azərbaycandakı tolerantlıq mühiti bütün çətinliklərə baxmayaraq, qorunub saxlanacaq

Azərbaycan mədəniyyətlərin, dinlərin müxtəlifliyini
yaşadan və inkişaf etdirən unikal ölkədir

Azərbaycan mədəniyyətlərin, dinlərin müxtəlifliyini yaşadan və inkişaf etdirən unikal ölkədir

Ölkəmizdə Beynəlxalq Tolerantlıq
Günü silsilə tədbirlərlə qeyd olunub

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının mental dəyərlərindən irəli gələn bir xüsusiyyətdir

Azərbaycan müxtəlif mədəniyyətlərə mənsub
xalqların vahid dialoq mərkəzinə çevrilib

Tolerantlıq və multikulturalizm irqçiliyin, ksenofobiyanın süqutudur və cəmiyyətdə sülhün bərqərar olmasına yardım edir

Azərbaycan dünyda birgəyaşayışın, multikulturalimin
və tolerantlığın ən yüksək nümunəsidir

Azsaylı xalqların cəmiyyət həyatında fəal iştirakları Azərbaycanda multikulturalizmin və tolerantlığın əyani təcəssümüdür

Multikultural cəmiyyətlərdə dil
mühüm amil kimi qəbul olunur

Azərbaycanda tolerantlığın və multikulturalizmin möhkəm təməl sütunları, dərin tarixi-mədəni kökləri var

Qərbi Avropa ölkələrində, məhz dövlətin buraxdığı səhvlər
nəticəsində dini və milli zəmində ekstremizm baş qaldırır

İqtisadi cəhətdən güclü toplumda milli və dini dəyərlər də, ən yüksək səviyyədə qorunur və inkişaf etdirilir

Maarifləndirmə dini radikalizmə qarşı
mübarizədə ən məqbul üsullardan biridir

Azərbaycan dövlətinin apardığı sərt mübarizənin nəticəsidir ki, ölkəmizdə dini radikalizm tam aradan qaldırılıb

Azərbaycanda yaşayan bütün xalqlar və etnik
qruplar ölkəmizi öz ortaq vətənlərinə çevirə biliblər

Edva Ser: "Azərbaycanda yəhudilərlə müsəlmanların sülh və əmin-amanlıq şəraitində birgəyaşayışı dünyada nadir təcrübədir"

VI Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumu mühüm əhəmiyyət kəsb edir

Azərbaycanın bütün dinləri, mədəniyyətləri özündə birləşdirən multikultural ruha malik ölkədir

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının
memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Azərbaycan multikulturalizmi Bakının memarlıq abidələrində öz əksini tapıb

Azərbaycanın tolerantlıq dəyərləri
müdafiə olunur və dəstəklənir.

Azərbaycanın tolerantlıq dəyərləri müdafiə olunur və dəstəklənir.

Müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və
ksenofobiyanın ən müxtəlif təzahürlərindən əziyyət çəkir

Müasir dünyamız millətçilik, ekstremizm və ksenofobiyanın ən müxtəlif təzahürlərindən əziyyət çəkir

Dünyada yaşanan humanitar
böhranlara son qoyulmalıdır

Dünyada yaşanan humanitar böhranlara son qoyulmalıdır

Etnik dini dözümlülük mühiti milli
siyasətin məntiqi nəticəsidir

Etnik dini dözümlülük mühiti milli siyasətin məntiqi nəticəsidir

0.21416211128235