Azərbaycanda dünyaya nümunə ola
biləcək multikultural mühit formalaşıb

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməklə, yarana biləcək mənfi halların qarşısını almağa çalışır

BBMM Azərbaycan mültikulturalizminin təbliği
istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir

Azərbaycan dövlətinin məqsət, multikulturalizmi inkişaf etidirməklə ümumbəşəri həmrəyliyə və harmoniyaya nail olmaqdır

Ölkəmizdə dini təhdidlərə qarşı tədbirlər
görülür və bundan sonra da görüləcək

Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da artırıb

Azərbaycanda nümunəvi multikultural birgəyaşayış modeli formalaşıb

Yüksək tolerantlıq mədəniyyəti cəmiyyətimizin təhlükəsizliyi üçün böyük potensialdır

"Bakı prosesi" multikultural dəyərlərin təbliği
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir

Qarşılıqlı dialoq və əməkdaşlıq olmadan dini və milli dözümlülüyə nail olmaq mümkün deyil

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə mədəniyyətləri
və dinləri bir araya gətirən ölkə kimi tanınır

Markus Qrubel:"Azərbaycan multikulturalizmi region və dünya ölkələri üçün böyük nümunədir"

Azərbaycan dövləti sivilizasiyalararası
dialoqa öz töhfəsini verməyə çalışır

Prezident İlham Əliyev:"Müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli və dini-mənəvi dəyərlər üzərində qurulub"

Multikulturalizm etnik, irqi, mədəni və dini
müxtəliflikləri özündə cəmləşdirən dəyərdir

Multikulturalizm siyasətinin dövlətlər tərəfindən tətbiqi "əbədi sülhün" təmini baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır

Milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə
qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması, dini maarifləndirmə işinə böyük töhfə verəcək

Dini radikalizmlə mübarizədə
maarifləndirmə xüsusi önəm kəsb edir

İslam dini insanları elm öyrənməyə, bir-birlərinə qarşı sevgi və ehtiram göstərməyə çağırır

Ölkəmizdə dini qurumlarla media arasındakı münasibətlər qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlıq müstəvisində qurulub

Müasir informasiya şəbəkəsində sosial media cəmiyyətə təsir etmək baxımından, ənənəvi medianı üstələyib

Azərbaycanda yaşayan hər kəs dinindən və dilindən
asılı olmayaraq, bu ölkənin tamhüquqlu vətəndaşıdır

Ölkəmizdə milli azlıqların məsələləri ilə məşğul olan 50-dək təşkilat, mədəniyyət mərkəzləri, ictimai birliklər fəaliyyət göstərir

Azərbaycanda dinlər və məzhəblərarası münasibətlər ən yüksək səviyyədədir

Ölkəmizdə müxtəlif məzhəblərin birgə ibadət etməsi, beynəlxalq aləmdə böyük maraqla qarşılanıb

Berlin konfransı dünyada
böyük əks-səda doğurub

Bu konfrans Azərbaycanın dünyada dialoq, əməkdaşlıq və sülh carçısı mövqeyinin bəhrəsidir

İslam dözümsüzlük və terror
deyil, barış və sülh dinidir

Azərbaycan həm Qərb, həm də İslam dünyasında multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi qəbul olunur

Ulu Öndərimiz Heydər Əliyev ölkəmizdə
multikulturalizmin və tolerantlığın banisidir

"Azərbaycanda dini əmin-amanlığın əsası Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin müdrik siyasəti sayəsində qoyulub"

Azərbaycan dövləti birgəyaşayışın,
dözümlülüyün, multikulturalizmin etalonudur

Dünya dövlətlərinin qarşısında duran əsas vəzifə, insanların sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamasını təmin etməkdir

Multikulturalizm siyasətinin əsas təzahür formalarından
biri də, Azərbaycandakı dövlət-din modelidir

Qloballaşan dünyamızın milli, irqi, dini ekstremizmi önləyə biləcək multikultural həyat tərzinə böyük ehtiyac var

Dini radikalizm və ekstremizm ictimai
təhlükəsizliyə böyük təhdiddir

Azərbaycanda humanist dəyərlərin bəşəriyyətə bəyan edilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb

Dövlət-din münasibətləri sahəsindəki siyasətin
əsas istiqamətləri dövlətin diqqətindədir

Azərbaycan dövlətinin qarşıya qoyduğu məqsəd, dini və milli tolerantlığın bütün dünyada təbliğidir

0.10470604896545