Azərbaycanda İslama qaydış
milli tolerantlığı stimullaşdırıb

Azərbaycanda İslama qaydış milli tolerantlığı stimullaşdırıb

Azərbaycan heç vaxt etnik və dini azlıqları
assimilyasiya etmək məqsədini qarşısında qoymayıb

Azərbaycan heç vaxt etnik və dini azlıqları assimilyasiya etmək məqsədini qarşısında qoymayıb

"Multikulturalizm Azərbaycanda
həyat tərzi və dövlət siyasətidir"

"Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi və dövlət siyasətidir"

İndiki mərhələdə bəşəriyyəti yalnız
tolerantlıq və multikulturalizm xilas edə bilər

İndiki mərhələdə bəşəriyyəti yalnız tolerantlıq və multikulturalizm xilas edə bilər

"Provaslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar, atəşpərəstlər məbədi-bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir"

"Provaslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar, atəşpərəstlər məbədi-bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir"

Azərbaycanda milli dözümlülük Böyük İpək yolu dövründən
zəmanəmizə qədər mövcud olan yaşam tərzidir

Azərbaycanda milli dözümlülük Böyük İpək yolu dövründən zəmanəmizə qədər mövcud olan yaşam tərzidir

Dağ yəhudilərini Azərbaycanın
tolerant ölkə olması özünə cəlb edib

Dağ yəhudilərini Azərbaycanın tolerant ölkə olması özünə cəlb edib

Beynəlxalq humanitar forumlar ölkəmizdəki
tolerantlığın təbliği üçün bir fürsətdir

Beynəlxalq humanitar forumlar ölkəmizdəki tolerantlığın təbliği üçün bir fürsətdir

Avropa tolerantlığa yox,
terrora dəstək verir...

Avropa tolerantlığa yox, terrora dəstək verir...

Azərbaycan xalqının digər mədəniyyətlərə
dözümlü münasibəti onun mentalitetindəndir

Azərbaycan xalqının digər mədəniyyətlərə dözümlü münasibəti onun mentalitetindəndir

Bütün etnik və dini azlıqlar Azərbaycanın
bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır

Bütün etnik və dini azlıqlar Azərbaycanın bərabərhüquqlu vətəndaşlarıdır

Multikulturalizm radikalizmə
qarşı mubarizənin bir üsuludur

Multikulturalizm radikalizmə qarşı mubarizənin bir üsuludur

Dünyanın 17 aparıcı universitetində
"Azərbaycan multikulturalizmi" fənni tədris edilir

Dünyanın 17 aparıcı universitetində "Azərbaycan multikulturalizmi" fənni tədris edilir

Bakı beynəlxalq humanitar
forumlar mərkəzinə çevrilib

Bakı beynəlxalq humanitar forumlar mərkəzinə çevrilib

Azərbaycançılıq Azərbaycanın ərazisində
yaşayan xalqların həmrəyliyi ilə məhdudlaşmır

Azərbaycançılıq Azərbaycanın ərazisində yaşayan xalqların həmrəyliyi ilə məhdudlaşmır

Ayrı-seçkiliyin bütün formaları insan
hüquqlarının pozulması deməkdir

Ayrı-seçkiliyin bütün formaları insan hüquqlarının pozulması deməkdir

Azərbaycanda tolerantlığın möhkəm və
zəngin ənənələri, dərin tarixi keçmişi var

Azərbaycanda tolerantlığın möhkəm və zəngin ənənələri, dərin tarixi keçmişi var

İslam dini tolerantlığın
təməl prinsiplərini dəstəkləyir

İslam dini tolerantlığın təməl prinsiplərini dəstəkləyir

Azərbaycan dinlərin və 
mədəniyyətlərin qovşağıdır

Azərbaycan dinlərin və mədəniyyətlərin qovşağıdır

İslam həmrəyliyi tolerantlğın və
multikulturalizmin bir təzahürüdür

İslam həmrəyliyi tolerantlğın və multikulturalizmin bir təzahürüdür

0.97324800491333