Azsaylı xalqların və etnik qrupların kompakt

yaşadıqları bölgələrdən biri də Qax rayonudur

Azsaylı xalqların və etnik qrupların kompakt yaşadıqları bölgələrdən biri də Qax rayonudur

Qurban da bir tolerantlıq mücəssiməsidir

Qurban da bir tolerantlıq mücəssiməsidir

Kürdlər Azərbaycanda öz dillərini və məişətlərini qoruyub saxlaya bilib

Kürdlər Azərbaycanda öz dillərini və məişətlərini qoruyub saxlaya bilib

Azərbaycan dövləti saxurların mədəniyyət və təhsilinin inkişafı yönündə çox böyük işlər görür

Azərbaycan dövləti saxurların mədəniyyət və təhsilinin inkişafı yönündə çox böyük işlər görür

Azərbaycanda dini plüralizmin ən bariz təminatçısı dövlət bayrağıdır

Azərbaycanda dini plüralizmin ən bariz təminatçısı dövlət bayrağıdır

1.9592661857605