Milli azlıqlara dövlət tərəfindən dəstək göstərilib ki,
onlar öz fəaliyyətlərini inkişaf etdirə bilsinlər

Milli azlıqlara dövlət tərəfindən dəstək göstərilib ki, onlar öz fəaliyyətlərini inkişaf etdirə bilsinlər

Əlacsız mühacirlərə qarşı Qərb
Aqresyası və Azərbaycan multikulturalizmi

Əlacsız mühacirlərə qarşı Qərb Aqresyası və Azərbaycan multikulturalizmi

Radikalizm və terrorizm tolerantlıq
və multikulturalizmin antonimidir

Radikalizm və terrorizm tolerantlıq və multikulturalizmin antonimidir

İslam bütün səmavi dinlər arasında ən mükəmməl
şəkildə tolerantlığı və dözümlülüyü ehtiva edən dindir

İslam bütün səmavi dinlər arasında ən mükəmməl şəkildə tolerantlığı və dözümlülüyü ehtiva edən dindir

Azsaylı xalqların mədəniyyəti də
Azərbaycan dövlətinin sərvətidir

Azsaylı xalqların mədəniyyəti də Azərbaycan dövlətinin sərvətidir

Dini, milli və mədəni dözümsüzlük Avropanın
əsas problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır

Dini, milli və mədəni dözümsüzlük Avropanın əsas problemlərindən biri olaraq qalmaqdadır

Dini tolerantlıq Azərbaycanda
birgə yaşamaq mədəniyyətidir

Dini tolerantlıq Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyətidir

Azərbaycan xalqının düşüncəsi
heç zaman nifrət üstündə qurulmayıb

Azərbaycan xalqının düşüncəsi heç zaman nifrət üstündə qurulmayıb

İnsan haqqlarına hörmətlə yanaşılmayan
cəmiyyətdə tolerant mühit ola bilməz

İnsan haqqlarına hörmətlə yanaşılmayan cəmiyyətdə tolerant mühit ola bilməz

Avropa məkanında tolerantlığın
tarixi ənənələri mövcud olmayıb

Avropa məkanında tolerantlığın tarixi ənənələri mövcud olmayıb

Dünyanın ən böyük problemi yad
mədəniyyətlərə qarşı dözümsüzlükdür

Dünyanın ən böyük problemi yad mədəniyyətlərə qarşı dözümsüzlükdür

Multikultural dəyərlər olmasaydı,
böyük bəşər mədəniyyəti də olmazdı

Multikultural dəyərlər olmasaydı, böyük bəşər mədəniyyəti də olmazdı

Missionerlər ölkəmizdəki tolerant
mühitdən sui-istifadə etməyə çalışıblar

Missionerlər ölkəmizdəki tolerant mühitdən sui-istifadə etməyə çalışıblar

Azərbaycanda İslama qaydış
milli tolerantlığı stimullaşdırıb

Azərbaycanda İslama qaydış milli tolerantlığı stimullaşdırıb

Azərbaycan heç vaxt etnik və dini azlıqları
assimilyasiya etmək məqsədini qarşısında qoymayıb

Azərbaycan heç vaxt etnik və dini azlıqları assimilyasiya etmək məqsədini qarşısında qoymayıb

"Multikulturalizm Azərbaycanda
həyat tərzi və dövlət siyasətidir"

"Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzi və dövlət siyasətidir"

İndiki mərhələdə bəşəriyyəti yalnız
tolerantlıq və multikulturalizm xilas edə bilər

İndiki mərhələdə bəşəriyyəti yalnız tolerantlıq və multikulturalizm xilas edə bilər

"Provaslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar, atəşpərəstlər məbədi-bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir"

"Provaslav və katolik kilsələri, sinaqoqlar, atəşpərəstlər məbədi-bütün bunlar Azərbaycanın mədəni irsinin tərkib hissəsidir"

Azərbaycanda milli dözümlülük Böyük İpək yolu dövründən
zəmanəmizə qədər mövcud olan yaşam tərzidir

Azərbaycanda milli dözümlülük Böyük İpək yolu dövründən zəmanəmizə qədər mövcud olan yaşam tərzidir

Dağ yəhudilərini Azərbaycanın
tolerant ölkə olması özünə cəlb edib

Dağ yəhudilərini Azərbaycanın tolerant ölkə olması özünə cəlb edib

0.93216013908386