Azərbaycançılıq multikulturalizm
və tolerantlıq fəlsəfəsinin əsasıdır

Azərbaycançılıq multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsinin əsasıdır

Xalqların milli kimliyi onun
folklorunda təcəssüm olunur

Xalqların milli kimliyi onun folklorunda təcəssüm olunur

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli fərqli
insanların birgəyaşayış formasını təbliğ edir

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli fərqli insanların birgəyaşayış formasını təbliğ edir

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin
birgəyaşayışını nəzərə almadan mövcud ola bilməz

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışını nəzərə almadan mövcud ola bilməz

Multikulturalizm, tolerantlıq
Azərbaycan xalqının qanındadır

Multikulturalizm, tolerantlıq Azərbaycan xalqının qanındadır

Dini radikalizm
ümumbəşəri bəladır

Dini radikalizm ümumbəşəri bəladır

"Bütün insanlar azad, hüquq və
ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar"

"Bütün insanlar azad, hüquq və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar"

Azərbaycanda ilk Rus Mədəniyyət
Mərkəzi 1993-cü ildə yaradılıb

Azərbaycanda ilk Rus Mədəniyyət Mərkəzi 1993-cü ildə yaradılıb

"Azərbaycanda heç bir
dini ayrı-seçkilik yoxdur"

"Azərbaycanda heç bir dini ayrı-seçkilik yoxdur"

Xristianların ölkəmizin ərazisində
məskunlaşmalarının çox qədim tarixi var

Xristianların ölkəmizin ərazisində məskunlaşmalarının çox qədim tarixi var

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada multikulturalizm
dövlət təbliğatının deyil, dövlət siyasətinin elementidir

Azərbaycan elə bir ölkədir ki, burada multikulturalizm dövlət təbliğatının deyil, dövlət siyasətinin elementidir

Mədəniyyət hər bir cəmiyyətin bənzərsizliyini, identikliyini şərtləndirir

 

Mədəniyyət hər bir cəmiyyətin bənzərsizliyini, identikliyini şərtləndirir

Demokratik, hüquqi dövlətlərdə bütün xalqlar, hüquqca bərabərdirlər

Demokratik, hüquqi dövlətlərdə bütün xalqlar, hüquqca bərabərdirlər

Azərbaycan multikulturalizm ideyalarının bütün
dünyada yayılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edir

Azərbaycan multikulturalizm ideyalarının bütün dünyada yayılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edir

Siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhədlərin
"əridilməsi"ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır

Siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhədlərin "əridilməsi"ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır

Başqa xalqlara, mədəniyyətlərə hörmət,
azərbaycançılıq ideologiyasının ana xəttini təşkil edir

Başqa xalqlara, mədəniyyətlərə hörmət, azərbaycançılıq ideologiyasının ana xəttini təşkil edir

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının xarakterik
xüsusiyyəti və milli-mənəvi sərvətidir

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının xarakterik xüsusiyyəti və milli-mənəvi sərvətidir

Milli-etnik münaqişələr
multikulturalizmin düşmənidir

Milli-etnik münaqişələr multikulturalizmin düşmənidir

Dini maarifləndirmə radikalizmə və
ekstremizmə qarşı əsas vasitədir

Dini maarifləndirmə radikalizmə və ekstremizmə qarşı əsas vasitədir

Vətəndaş cəmiyyəti tolerantlığın
inkişafında mühüm rola malikdir

Vətəndaş cəmiyyəti tolerantlığın inkişafında mühüm rola malikdir

1.0281319618225