Siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhədlərin
"əridilməsi"ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır

Siyasi qloballaşma milli dövlətlər arasındakı sərhədlərin "əridilməsi"ni həyata keçirən transmilli tendensiyadır

Başqa xalqlara, mədəniyyətlərə hörmət,
azərbaycançılıq ideologiyasının ana xəttini təşkil edir

Başqa xalqlara, mədəniyyətlərə hörmət, azərbaycançılıq ideologiyasının ana xəttini təşkil edir

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının xarakterik
xüsusiyyəti və milli-mənəvi sərvətidir

Tolerantlıq Azərbaycan xalqının xarakterik xüsusiyyəti və milli-mənəvi sərvətidir

Milli-etnik münaqişələr
multikulturalizmin düşmənidir

Milli-etnik münaqişələr multikulturalizmin düşmənidir

Dini maarifləndirmə radikalizmə və
ekstremizmə qarşı əsas vasitədir

Dini maarifləndirmə radikalizmə və ekstremizmə qarşı əsas vasitədir

Vətəndaş cəmiyyəti tolerantlığın
inkişafında mühüm rola malikdir

Vətəndaş cəmiyyəti tolerantlığın inkişafında mühüm rola malikdir

Tolerantlıq bir avropalının hüquqi vəzifəsidirsə,
azərbaycanlı üçün mənəvi tələbat və mədəni normadır

Tolerantlıq bir avropalının hüquqi vəzifəsidirsə, azərbaycanlı üçün mənəvi tələbat və mədəni normadır

Diskriminasiya dünyanı
fəlakətə sürükləyir

Diskriminasiya dünyanı fəlakətə sürükləyir

Azərbaycanda əlli
mindən çox avar yaşayır

Azərbaycanda əlli mindən çox avar yaşayır

Vətəndaş cəmiyyəti multikulturalizmin
inkişafında müstəsna rola malikdir

Vətəndaş cəmiyyəti multikulturalizmin inkişafında müstəsna rola malikdir

Azərbaycan dini müxtəliflik
baxımından çox zəngindir

Azərbaycan dini müxtəliflik baxımından çox zəngindir

Azərbaycançılıq müxtəlif mədəniyyətlərə qucaq
açan bir siyasətdir, ideologiyadır, həyat tərzidir

Azərbaycançılıq müxtəlif mədəniyyətlərə qucaq açan bir siyasətdir, ideologiyadır, həyat tərzidir

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm
ideyalarının dövlət səviyyəsində  dəstəkləndiyi ölkədir

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi ölkədir

Dünyaya tolerantlıq nümunəsi olan
Azərbaycan soyqırımına məruz qalıb

Dünyaya tolerantlıq nümunəsi olan Azərbaycan soyqırımına məruz qalıb

Azərbaycanda milli və dini azlıqlara
bərabərhüquqlu vətəndaş kimi yanaşılır

Azərbaycanda milli və dini azlıqlara bərabərhüquqlu vətəndaş kimi yanaşılır

Tolerantlığın və multikulturalizmin
təbliğində medianın rolu

Tolerantlığın və multikulturalizmin təbliğində medianın rolu

Bakı humanist forumların
paytaxtına çevrilib

Bakı humanist forumların paytaxtına çevrilib

Azərbaycanda multikulturalizm məktəblərinin
təşkili ciddi marağa səbəb olub

Azərbaycanda multikulturalizm məktəblərinin təşkili ciddi marağa səbəb olub

Soyqırımlar etnik, dini və mədəni
dözümsüzlüklər üzərində inkişaf edir

Soyqırımlar etnik, dini və mədəni dözümsüzlüklər üzərində inkişaf edir

Tolerantlıq müxtəliflikdə harmoniyadır

Tolerantlıq müxtəliflikdə harmoniyadır

0.6498110294342