Azərbaycan Qafqazın ən
etibarlı sabitliyə malik ölkəsidir

Azərbaycan Qafqazın ən etibarlı sabitliyə malik ölkəsidir

"Bakı prosesi" platforması beynəlxalq
səviyyəli bir tədbirə çevrilib

"Bakı prosesi" platforması beynəlxalq səviyyəli bir tədbirə çevrilib

Azərbaycanda heç vaxt etniklərarası
problemlər mövcud olmayıb

Azərbaycanda heç vaxt etniklərarası problemlər mövcud olmayıb

Qloballaşma mədəni inteqrasiyanı
stimullaşdıran amillərdən biridir

Qloballaşma mədəni inteqrasiyanı stimullaşdıran amillərdən biridir

Savadsızlıq radikallığın güclənməsinə
gətirib çıxaran amillərdəndir

Savadsızlıq radikallığın güclənməsinə gətirib çıxaran amillərdəndir

Tolerantlıq və multikulturalizm
demokratiyanın təməl prinsipləridir

Tolerantlıq və multikulturalizm demokratiyanın təməl prinsipləridir

Azərbaycan öz multikulturalizm
modelini dünyaya təqdim etməkdədir

Azərbaycan öz multikulturalizm modelini dünyaya təqdim etməkdədir

Multikulturalizm bəşəriyyətin 
inkişaf fəlsəfəsidir

Multikulturalizm bəşəriyyətin inkişaf fəlsəfəsidir

Avropada multikulturalizmin
iflası ciddi müzakirə mövzusudur

Avropada multikulturalizmin iflası ciddi müzakirə mövzusudur

Üç səmavi dinin
qovuşduğu məkan

Üç səmavi dinin qovuşduğu məkan

Etnik-dini tolerantlıq cəmiyyətimizin
birgəyaşayış normasına çevrilib

Etnik-dini tolerantlıq cəmiyyətimizin birgəyaşayış normasına çevrilib

Azərbaycan öz humanist və multikultural
dəyərləri ilə dünyaya nümunədir

Azərbaycan öz humanist və multikultural dəyərləri ilə dünyaya nümunədir

Tolerantlıq klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının əsas mövzularından biridir

Tolerantlıq klassik Azərbaycan ədəbiyyatının əsas mövzularından biridir

Azərbaycançılıq multikulturalizm
və tolerantlıq fəlsəfəsinin əsasıdır

Azərbaycançılıq multikulturalizm və tolerantlıq fəlsəfəsinin əsasıdır

Xalqların milli kimliyi onun
folklorunda təcəssüm olunur

Xalqların milli kimliyi onun folklorunda təcəssüm olunur

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli fərqli
insanların birgəyaşayış formasını təbliğ edir

Multikulturalizmin Azərbaycan modeli fərqli insanların birgəyaşayış formasını təbliğ edir

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin
birgəyaşayışını nəzərə almadan mövcud ola bilməz

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışını nəzərə almadan mövcud ola bilməz

Multikulturalizm, tolerantlıq
Azərbaycan xalqının qanındadır

Multikulturalizm, tolerantlıq Azərbaycan xalqının qanındadır

Dini radikalizm
ümumbəşəri bəladır

Dini radikalizm ümumbəşəri bəladır

"Bütün insanlar azad, hüquq və
ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar"

"Bütün insanlar azad, hüquq və ləyaqətlərinə görə bərabər doğulurlar"

1.4453468322754