Dünyaya tolerantlıq nümunəsi olan
Azərbaycan soyqırımına məruz qalıb

Dünyaya tolerantlıq nümunəsi olan Azərbaycan soyqırımına məruz qalıb

Azərbaycanda milli və dini azlıqlara
bərabərhüquqlu vətəndaş kimi yanaşılır

Azərbaycanda milli və dini azlıqlara bərabərhüquqlu vətəndaş kimi yanaşılır

Tolerantlığın və multikulturalizmin
təbliğində medianın rolu

Tolerantlığın və multikulturalizmin təbliğində medianın rolu

Bakı humanist forumların
paytaxtına çevrilib

Bakı humanist forumların paytaxtına çevrilib

Azərbaycanda multikulturalizm məktəblərinin
təşkili ciddi marağa səbəb olub

Azərbaycanda multikulturalizm məktəblərinin təşkili ciddi marağa səbəb olub

Soyqırımlar etnik, dini və mədəni
dözümsüzlüklər üzərində inkişaf edir

Soyqırımlar etnik, dini və mədəni dözümsüzlüklər üzərində inkişaf edir

Tolerantlıq müxtəliflikdə harmoniyadır

Tolerantlıq müxtəliflikdə harmoniyadır

"Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir,
dövlət siyasətidir və alternativi yoxdur"

"Multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir, dövlət siyasətidir və alternativi yoxdur"

Azərbaycan dünyanın sabit,
multikulturalizmi yaşadan, qoruyan ölkədir

Azərbaycan dünyanın sabit, multikulturalizmi yaşadan, qoruyan ölkədir

Qəbələ müxtəlif millətlərdən ibarət
rəngarəng gül dəstəsinə bənzəyir

Qəbələ müxtəlif millətlərdən ibarət rəngarəng gül dəstəsinə bənzəyir

İslam həmrəyliyi iki milyarda
yaxın insanı birləşdirməyə cəhddir

İslam həmrəyliyi iki milyarda yaxın insanı birləşdirməyə cəhddir

İrqçilik və ksenofobiya artdıqca
multikulturalizm kölgədə qalır

İrqçilik və ksenofobiya artdıqca multikulturalizm kölgədə qalır

Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində
təcrübəsi qlobal əhəmiyyət daşıyır

Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində təcrübəsi qlobal əhəmiyyət daşıyır

Azərbaycan tarixən polietnik
və müxtəlif dinli ölkə olub

Azərbaycan tarixən polietnik və müxtəlif dinli ölkə olub

İslamda təbliğ edilən "səbr"
multikulturalizmin açarıdır

İslamda təbliğ edilən "səbr" multikulturalizmin açarıdır

Dünyanın lider ölkələrində
daha çox şiddət qeydə alınır

Dünyanın lider ölkələrində daha çox şiddət qeydə alınır

Tolerantlıq cəmiyyətin inkişafı
üçün ilkin şərtlərdən biridir

Tolerantlıq cəmiyyətin inkişafı üçün ilkin şərtlərdən biridir

Multikulturalizm fərqli
mədəniyyətlərin birgə yaşayış tərzidir

Multikulturalizm fərqli mədəniyyətlərin birgə yaşayış tərzidir

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin
birgəyaşayışı olmadan mövcud ola bilməz

Qloballaşan dünya fərqli mədəniyyətlərin birgəyaşayışı olmadan mövcud ola bilməz

Azərbaycan özünün etnoqrafik
rəngarəngliyi ilə seçilən ölkədir

Azərbaycan özünün etnoqrafik rəngarəngliyi ilə seçilən ölkədir

0.47629404067993