Multikulturalizm və təhsil -
gələcəyə uğurlu mesaj

Multikulturalizm və təhsil - gələcəyə uğurlu mesaj

Folklor azsaylı xalqların
mədəniyyətində xüsusi yer tutur

Folklor azsaylı xalqların mədəniyyətində xüsusi yer tutur

Azərbaycan "Bakı Prosesi" qlobal
hərəkatının təşəbbüskarıdır

Azərbaycan "Bakı Prosesi" qlobal hərəkatının təşəbbüskarıdır

Media multikulturalizmin
təbliğatçısı və təşviqatçısıdır

Media multikulturalizmin təbliğatçısı və təşviqatçısıdır

Terrorizm multikulturalizmin düşmənidir

Terrorizm multikulturalizmin düşmənidir

Vətəndaş cəmiyyəti barışdırıcı
tolerantlıq institutudur

Vətəndaş cəmiyyəti barışdırıcı tolerantlıq institutudur

Azərbaycanda azsaylı xalqdarın mədəniyyətinin
inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb

Azərbaycanda azsaylı xalqdarın mədəniyyətinin inkişafı üçün hər cür şərait yaradılıb

Ölkəmiz bəşəriyyətə öz multikultural
dəyərləri ilə böyük töhfələr verir

Ölkəmiz bəşəriyyətə öz multikultural dəyərləri ilə böyük töhfələr verir

Terror və radikalizm
dözümsüzlükdən qaynaqlanır

Terror və radikalizm dözümsüzlükdən qaynaqlanır

V-VI əsrlərdə tikilən Amaras monastrını
xristianlar və müsəlmanlar birgə ziyarət ediblər

V-VI əsrlərdə tikilən Amaras monastrını xristianlar və müsəlmanlar birgə ziyarət ediblər

Multikulturalizmin inkişafı
 təhlukəsizliyin qarantıdır

Multikulturalizmin inkişafı təhlukəsizliyin qarantıdır

Ölkəmizdə azsaylı xalqların
dillərində məktəblər fəaliyyət göstərir

Ölkəmizdə azsaylı xalqların dillərində məktəblər fəaliyyət göstərir

Tolerantlıq Azərbaycanın
ən böyük sərvətidir

Tolerantlıq Azərbaycanın ən böyük sərvətidir

Multikulturalizmin müasir
dünyada alternativi yoxdur

Multikulturalizmin müasir dünyada alternativi yoxdur

Multikulturalizm və tolerantlıq
xalqımızın həyat tərzidir

Multikulturalizm və tolerantlıq xalqımızın həyat tərzidir

Mədəni müxtəliflik bütün
bəşəriyyəti düşündürən problemə çevrilib

Mədəni müxtəliflik bütün bəşəriyyəti düşündürən problemə çevrilib

Azərbaycan müsəlman dövlətləri
arasında ən öncül ölkələrdən biridir

Azərbaycan müsəlman dövlətləri arasında ən öncül ölkələrdən biridir

Miqrasiya dünya ölkələrinin
qlobal probleminə çevrilib

Miqrasiya dünya ölkələrinin qlobal probleminə çevrilib

Multikultural dəyərlərin təbliğində
elmi mərkəzlərin xüsusi rolu var

Multikultural dəyərlərin təbliğində elmi mərkəzlərin xüsusi rolu var

Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəs
ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir

Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəs ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir

1.0621831417084