İslamafobiya əsası
olmayan idealogiyadır

İslamafobiya əsası olmayan idealogiyadır

Bəşəriyyət millətçilik
bəlasının toruna düşüb

Bəşəriyyət millətçilik bəlasının toruna düşüb

"Azərbaycanda hər kəs
istədiyi dinə etiqad edir"

"Azərbaycanda hər kəs istədiyi dinə etiqad edir"

Azərbaycanda müxtəlif dinlərə məxsus
bayramlar birlikdə qeyd olunur

Azərbaycanda müxtəlif dinlərə məxsus bayramlar birlikdə qeyd olunur

Azərbaycan hökuməti ölkəmizdə dövlət-din
münasibətlərinin yüksək səviyyədə tənzimləyir

Azərbaycan hökuməti ölkəmizdə dövlət-din münasibətlərinin yüksək səviyyədə tənzimləyir

Azərbaycanda onlarla milli-mədəniyyət
mərkəzləri fəaliyyət göstərir

Azərbaycanda onlarla milli-mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir

İslam həmrəyliyi
tolerantlığın rəhnidir

İslam həmrəyliyi tolerantlığın rəhnidir

Multikulturalizm Avropada
iflasa uğramaqdadır

Multikulturalizm Avropada iflasa uğramaqdadır

"Yüksək tolerantlıq ilk növbədə
yüksək mədəniyyətin təzahürüdür"

"Yüksək tolerantlıq ilk növbədə yüksək mədəniyyətin təzahürüdür"

"Bakı prosesi" dünyaya tolerantlıq

və multukulturalizm diktə edir

"Bakı prosesi" dünyaya tolerantlıq və multukulturalizm diktə edir

Xalqımızın mentaliteti multukulturalizmin
hərəkətverici qüvvəsidir

Xalqımızın mentaliteti multukulturalizmin hərəkətverici qüvvəsidir

Din-dövlət münasibətləri tolerantlığı
müəyyən edən əsas amillərdən biridir

Din-dövlət münasibətləri tolerantlığı müəyyən edən əsas amillərdən biridir

Azərbaycan dünya
linqvistlərinin cənnətidir

Azərbaycan dünya linqvistlərinin cənnətidir

Buduq kəndində əsasən buduq
dilində danışan etnik qrup yaşayır

Buduq kəndində əsasən buduq dilində danışan etnik qrup yaşayır

Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir,
əksinə, bütün xalqları və dinləri birləşdirir

Multikulturalizm ayrı-seçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları və dinləri birləşdirir

Azərbaycan multikulturalizmi bütün tarixi boyu davamlı inkişafda olub

Azərbaycan multikulturalizmi bütün tarixi boyu davamlı inkişafda olub

Multukultralizm Azərbaycanda
dövlət siyasətinin tərkib
hissəsidir

Multukultralizm Azərbaycanda dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir

Azərbaycanın qədim incisi-Xınalıq kəndi Şah dağının,
Şah düzünün və Şahnabat çayının şah əsəridir

Azərbaycanın qədim incisi-Xınalıq kəndi Şah dağının, Şah düzünün və Şahnabat çayının şah əsəridir

Multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür

Multikulturalizm tolerantlığın təcəssümüdür

Lahıc toponimi Azərbaycanda və
dünyada geniş coğrafiyanı əhatə edir

Lahıc toponimi Azərbaycanda və dünyada geniş coğrafiyanı əhatə edir

0.11429500579834