Multikultural dəyərlərin
Azərbaycan nümunəsi

Multikultural dəyərlərin Azərbaycan nümunəsi

Ölkəmizdə dini tolerantlıq siyasi
mədəniyyətin başlıca amillərindəndir

Ölkəmizdə dini tolerantlıq siyasi mədəniyyətin başlıca amillərindəndir

Azərbaycan tarixən tolerant və
çoxkonfessiyalı unikal bir ölkə kimi tanınıb

Azərbaycan tarixən tolerant və çoxkonfessiyalı unikal bir ölkə kimi tanınıb

Multikultralizm siyasəti qədim
mədəni tarixə malikdir

Multikultralizm siyasəti qədim mədəni tarixə malikdir

Azərbaycan multikulturalizmi
dünyanı özünə cəlb edir

Azərbaycan multikulturalizmi dünyanı özünə cəlb edir

"Qoca qitə"də miqrantlara ucuz
işçi qüvvəsi kimi baxırlar

"Qoca qitə"də miqrantlara ucuz işçi qüvvəsi kimi baxırlar

Ölkəmizdəki dinlərarası xoş münasibət
dünyanın əksər ölkələrində yoxdur

Ölkəmizdəki dinlərarası xoş münasibət dünyanın əksər ölkələrində yoxdur

Maarifləndirmə tolerantlıq
mühitini qoruyan amillərdən biridir

Maarifləndirmə tolerantlıq mühitini qoruyan amillərdən biridir

Azərbaycanda hər bir xalqın
mədəniyyətinə böyük sayğı var

Azərbaycanda hər bir xalqın mədəniyyətinə böyük sayğı var

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm
ideyalarının dövlət səviyyəsində  dəstəkləndiyi ölkədir

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi ölkədir

Yay və qış məktəbində iştirak edən gənclər Azərbaycanın
multikulturalizm modelini dünyada təbliğ edirlər

Yay və qış məktəbində iştirak edən gənclər Azərbaycanın multikulturalizm modelini dünyada təbliğ edirlər

Azərbaycan multikultural yaşam tərzi
ilə dünyaya nümunə kimi təqdim olunur

Azərbaycan multikultural yaşam tərzi ilə dünyaya nümunə kimi təqdim olunur

Bakı Slavyan Universitetində rus dili
və ədəbiyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir

Bakı Slavyan Universitetində rus dili və ədəbiyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir

Azərbaycan multikulturalizmini region
gəncləri arasında təbliğ etməyə ehtiyac var

Azərbaycan multikulturalizmini region gəncləri arasında təbliğ etməyə ehtiyac var

Multikulturalizm siyasəti
dünyada sülhə yol aça bilər

Multikulturalizm siyasəti dünyada sülhə yol aça bilər

Ölkəmizdə 115-dən çox
xalq və etnik qrup yaşayır

Ölkəmizdə 115-dən çox xalq və etnik qrup yaşayır

Tolerantlığın Azərbaycan modeli

Tolerantlığın Azərbaycan modeli

Azərbaycan bütün milli azlıqların
və etnosların doğma vətənidir

Azərbaycan bütün milli azlıqların və etnosların doğma vətənidir

Azərbaycanda tarix boyu etnik
və dini azlıqlar sərbəst yaşayıb

Azərbaycanda tarix boyu etnik və dini azlıqlar sərbəst yaşayıb

Azərbaycanda heç vaxt irqi-
ayrıseçkilik hallarına rast gəlinməyib

Azərbaycanda heç vaxt irqi- ayrıseçkilik hallarına rast gəlinməyib

0.94166994094849