Azərbaycan bir çox millətləri və
dinləri özündə birləşdirən ölkədir

Azərbaycan bir çox millətləri və dinləri özündə birləşdirən ölkədir

Multikulturalizm Azərbaycan xalqının
həyat tərzi və dövlət siyasətidir

Multikulturalizm Azərbaycan xalqının həyat tərzi və dövlət siyasətidir

Multikultural mühitdə azsaylı xalqların
mədəniyyət nümunələrinə xüsusi diqqət göstərilir

Multikultural mühitdə azsaylı xalqların mədəniyyət nümunələrinə xüsusi diqqət göstərilir

"Azərbaycan mədəni müxtəlifliyi"
layihəsi uğurla həyata keçirilir

"Azərbaycan mədəni müxtəlifliyi" layihəsi uğurla həyata keçirilir

Məzhəblər və təriqətlər dindən
sui-istifadəni stimullaşdırır

Məzhəblər və təriqətlər dindən sui-istifadəni stimullaşdırır

Alban mədəniyyəti Azərbaycan
mədəniyyətinin bir parçasıdır

Alban mədəniyyəti Azərbaycan mədəniyyətinin bir parçasıdır

Din adına törədilən terror
aktlarının dinə heç bir aidiyyatı yoxdur

Din adına törədilən terror aktlarının dinə heç bir aidiyyatı yoxdur

Azərbaycanın hər etnosu bir tarix, bir zəngin mənbədir

Azərbaycanın hər etnosu bir tarix, bir zəngin mənbədir

Humanizm - dinlər
arasında əsas körpü

Humanizm - dinlər arasında əsas körpü

Azərbaycanda dini və milli dözümlülüyün
böyük və şərəfli tarixi var

Azərbaycanda dini və milli dözümlülüyün böyük və şərəfli tarixi var

Azərbaycanda tarixən
multikultural həyat hökm sürüb

Azərbaycanda tarixən multikultural həyat hökm sürüb

Azsaylı xalqlar Azərbaycan
həyatında necə təmsil olunur?

Azsaylı xalqlar Azərbaycan həyatında necə təmsil olunur?

Mədəniyyət və incəsənət
xalqın mənliyindən xəbər verir

Mədəniyyət və incəsənət xalqın mənliyindən xəbər verir

Qədim mədəniyyətlər daha çox
multikultural dəyərlərə malik olub

Qədim mədəniyyətlər daha çox multikultural dəyərlərə malik olub

Azərbaycan multikulturalizminin üstünlüklərini
təbliğ etmək əsas məsələlərdən bilirdir

Azərbaycan multikulturalizminin üstünlüklərini təbliğ etmək əsas məsələlərdən bilirdir

Dünya Azərbaycanı İslam
həmrəliyinin nümunəsi kimi tanıyır

Dünya Azərbaycanı İslam həmrəliyinin nümunəsi kimi tanıyır

Xalqların mövcudluğunun əsas
əlaməti onların mədəniyyətidir

Xalqların mövcudluğunun əsas əlaməti onların mədəniyyətidir

Azərbaycanda azsaylı xalqlar
cəmiyyət həyatında aktiv rola malikdirlər

Azərbaycanda azsaylı xalqlar cəmiyyət həyatında aktiv rola malikdirlər

Multikultural dəyərlər
Konstitusiyamızda da öz əksini tapıb

Multikultural dəyərlər Konstitusiyamızda da öz əksini tapıb

Dini tolerantlığın təbliğində
vətəndaş cəmiyyətinin rolu güclənir

Dini tolerantlığın təbliğində vətəndaş cəmiyyətinin rolu güclənir

0.14186096191406