Ölkəmiz bəşəriyyətə öz multikultural
dəyərləri ilə böyük töhfələr verir

Ölkəmiz bəşəriyyətə öz multikultural dəyərləri ilə böyük töhfələr verir

Terror və radikalizm
dözümsüzlükdən qaynaqlanır

Terror və radikalizm dözümsüzlükdən qaynaqlanır

V-VI əsrlərdə tikilən Amaras monastrını
xristianlar və müsəlmanlar birgə ziyarət ediblər

V-VI əsrlərdə tikilən Amaras monastrını xristianlar və müsəlmanlar birgə ziyarət ediblər

Multikulturalizmin inkişafı
 təhlukəsizliyin qarantıdır

Multikulturalizmin inkişafı təhlukəsizliyin qarantıdır

Ölkəmizdə azsaylı xalqların
dillərində məktəblər fəaliyyət göstərir

Ölkəmizdə azsaylı xalqların dillərində məktəblər fəaliyyət göstərir

Tolerantlıq Azərbaycanın
ən böyük sərvətidir

Tolerantlıq Azərbaycanın ən böyük sərvətidir

Multikulturalizmin müasir
dünyada alternativi yoxdur

Multikulturalizmin müasir dünyada alternativi yoxdur

Multikulturalizm və tolerantlıq
xalqımızın həyat tərzidir

Multikulturalizm və tolerantlıq xalqımızın həyat tərzidir

Mədəni müxtəliflik bütün
bəşəriyyəti düşündürən problemə çevrilib

Mədəni müxtəliflik bütün bəşəriyyəti düşündürən problemə çevrilib

Azərbaycan müsəlman dövlətləri
arasında ən öncül ölkələrdən biridir

Azərbaycan müsəlman dövlətləri arasında ən öncül ölkələrdən biridir

Miqrasiya dünya ölkələrinin
qlobal probleminə çevrilib

Miqrasiya dünya ölkələrinin qlobal probleminə çevrilib

Multikultural dəyərlərin təbliğində
elmi mərkəzlərin xüsusi rolu var

Multikultural dəyərlərin təbliğində elmi mərkəzlərin xüsusi rolu var

Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəs
ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir

Azərbaycan vətəndaşı olan hər kəs ölkəmizdə eyni hüquqlara malikdir

Xarici QHT-lər də Azərbaycan
tolerantlığını təbliğ edir

Xarici QHT-lər də Azərbaycan tolerantlığını təbliğ edir

Vətəndaş cəmiyyəti milli
rəngarəngliyimizi qoruyur

Vətəndaş cəmiyyəti milli rəngarəngliyimizi qoruyur

İslam tolerantlığı ilk olaraq
dünyaya bəyan edən dindir

İslam tolerantlığı ilk olaraq dünyaya bəyan edən dindir

Dünyanın ən tolerant ölkəsi
milli-irqi təcavüzə məruz qalır...

Dünyanın ən tolerant ölkəsi milli-irqi təcavüzə məruz qalır...

Azərbaycanın qədim tolerantlıq və
bəşəri birgəyaşayış təcrübəsi var

Azərbaycanın qədim tolerantlıq və bəşəri birgəyaşayış təcrübəsi var

Azsaylı xalqların maraqlı
adət-ənənələri var

Azsaylı xalqların maraqlı adət-ənənələri var

Azərbaycan bir çox millətləri və
dinləri özündə birləşdirən ölkədir

Azərbaycan bir çox millətləri və dinləri özündə birləşdirən ölkədir

0.45235395431519