Maarifləndirmə tolerantlıq
mühitini qoruyan amillərdən biridir

Maarifləndirmə tolerantlıq mühitini qoruyan amillərdən biridir

Azərbaycanda hər bir xalqın
mədəniyyətinə böyük sayğı var

Azərbaycanda hər bir xalqın mədəniyyətinə böyük sayğı var

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm
ideyalarının dövlət səviyyəsində  dəstəkləndiyi ölkədir

Azərbaycan tolerantlıq və multikulturalizm ideyalarının dövlət səviyyəsində dəstəkləndiyi ölkədir

Yay və qış məktəbində iştirak edən gənclər Azərbaycanın
multikulturalizm modelini dünyada təbliğ edirlər

Yay və qış məktəbində iştirak edən gənclər Azərbaycanın multikulturalizm modelini dünyada təbliğ edirlər

Azərbaycan multikultural yaşam tərzi
ilə dünyaya nümunə kimi təqdim olunur

Azərbaycan multikultural yaşam tərzi ilə dünyaya nümunə kimi təqdim olunur

Bakı Slavyan Universitetində rus dili
və ədəbiyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir

Bakı Slavyan Universitetində rus dili və ədəbiyyatı kafedrası fəaliyyət göstərir

Azərbaycan multikulturalizmini region
gəncləri arasında təbliğ etməyə ehtiyac var

Azərbaycan multikulturalizmini region gəncləri arasında təbliğ etməyə ehtiyac var

Multikulturalizm siyasəti
dünyada sülhə yol aça bilər

Multikulturalizm siyasəti dünyada sülhə yol aça bilər

Ölkəmizdə 115-dən çox
xalq və etnik qrup yaşayır

Ölkəmizdə 115-dən çox xalq və etnik qrup yaşayır

Tolerantlığın Azərbaycan modeli

Tolerantlığın Azərbaycan modeli

Azərbaycan bütün milli azlıqların
və etnosların doğma vətənidir

Azərbaycan bütün milli azlıqların və etnosların doğma vətənidir

Azərbaycanda tarix boyu etnik
və dini azlıqlar sərbəst yaşayıb

Azərbaycanda tarix boyu etnik və dini azlıqlar sərbəst yaşayıb

Azərbaycanda heç vaxt irqi-
ayrıseçkilik hallarına rast gəlinməyib

Azərbaycanda heç vaxt irqi- ayrıseçkilik hallarına rast gəlinməyib

Yay məktəbləri Azərbaycan tolerantlığının
dünyada təbliğinə xidmət edir

Yay məktəbləri Azərbaycan tolerantlığının dünyada təbliğinə xidmət edir

Azərbaycanın multikulturalizm ideyaları
bütün dünyanı birləşdirməyə xidmət edir

Azərbaycanın multikulturalizm ideyaları bütün dünyanı birləşdirməyə xidmət edir

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı
dövlət tərəfindən qorunur

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı dövlət tərəfindən qorunur

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla
həyata keçirilməsi dövlətin əsas prioritetlərindən biridir

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi dövlətin əsas prioritetlərindən biridir

Separatizmin yaratdığı etnik münaqişələr bir
sıra ölkələrin ərazi bütövlüyünə  təhlükələr yaradır

Separatizmin yaratdığı etnik münaqişələr bir sıra ölkələrin ərazi bütövlüyünə təhlükələr yaradır

Azərbaycan Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda
xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin geniş yayıldığı məkandır

Azərbaycan Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin geniş yayıldığı məkandır

"Hər kəs sülh və qarşılıqlı anlaşma
ab-havasında səylərini davam etdirməlidir"

"Hər kəs sülh və qarşılıqlı anlaşma ab-havasında səylərini davam etdirməlidir"

0.24088096618652