Azərbaycanda dini etiqad azadlığı
dövlət tərəfindən qorunur

Azərbaycanda dini etiqad azadlığı dövlət tərəfindən qorunur

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla
həyata keçirilməsi dövlətin əsas prioritetlərindən biridir

Azərbaycanda multikulturalizm siyasətinin uğurla həyata keçirilməsi dövlətin əsas prioritetlərindən biridir

Separatizmin yaratdığı etnik münaqişələr bir
sıra ölkələrin ərazi bütövlüyünə  təhlükələr yaradır

Separatizmin yaratdığı etnik münaqişələr bir sıra ölkələrin ərazi bütövlüyünə təhlükələr yaradır

Azərbaycan Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda
xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin geniş yayıldığı məkandır

Azərbaycan Zərdüştlük dininin vətəni, Qafqazda xristianlığın ilk beşiyi, İslam dininin geniş yayıldığı məkandır

"Hər kəs sülh və qarşılıqlı anlaşma
ab-havasında səylərini davam etdirməlidir"

"Hər kəs sülh və qarşılıqlı anlaşma ab-havasında səylərini davam etdirməlidir"

Siyasi radikalizm multikulturalizm və
tolerantlıq ruhuna və fəlsəfəsinə uyğun deyil

Siyasi radikalizm multikulturalizm və tolerantlıq ruhuna və fəlsəfəsinə uyğun deyil

Ölkəmizdə özünəməxsus "etnik intibah" ümummilli lider
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə başlayıb

Ölkəmizdə özünəməxsus "etnik intibah" ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışı ilə başlayıb

Mədəni fərqlilikər bəşəriyyətin
yaratdığı ən nadir sərvətlər

Mədəni fərqlilikər bəşəriyyətin yaratdığı ən nadir sərvətlər

Ölkəmizdə milli azlıqların çoxsaylı
mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir

Ölkəmizdə milli azlıqların çoxsaylı mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir

Dini icmaların fəaliyyəti tolerantlığı
və multikulturalizmi gücləndirir

Dini icmaların fəaliyyəti tolerantlığı və multikulturalizmi gücləndirir

"Azərbaycan multikulturalizmi" dərsliyi
dünya təhsil sisteminə bir töhfədir

"Azərbaycan multikulturalizmi" dərsliyi dünya təhsil sisteminə bir töhfədir

Radikalizmə qarşı
mübarizə hərtərəfli olmalıdır

Radikalizmə qarşı mübarizə hərtərəfli olmalıdır

QHT-lər tolerantlığın əsas
təbliğat elementlərindəndir

QHT-lər tolerantlığın əsas təbliğat elementlərindəndir

Ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələri tolerant mühütdə yaşayırlar

Ölkəmizdə bütün dinlərin nümayəndələri tolerant mühütdə yaşayırlar

Xınalıqlılar Şahdağ xalqlarının
bir nümayəndəsidir

Xınalıqlılar Şahdağ xalqlarının bir nümayəndəsidir

Azsaylı xalqdar və etnik qruplar beynəlxalq
təşkilatların diqqət mərkəzindədir

Azsaylı xalqdar və etnik qruplar beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir

Azərbaycan dövləti daim ardıcıl
və düzgün milli siyasət yeridib

Azərbaycan dövləti daim ardıcıl və düzgün milli siyasət yeridib

Multikulturalizm müharibə və münaqişələrlə
üzləşən dünyanı xilas edəcək yeganə çıxış yoludur

Multikulturalizm müharibə və münaqişələrlə üzləşən dünyanı xilas edəcək yeganə çıxış yoludur

Multikulturalizm və təhsil -
gələcəyə uğurlu mesaj

Multikulturalizm və təhsil - gələcəyə uğurlu mesaj

Folklor azsaylı xalqların
mədəniyyətində xüsusi yer tutur

Folklor azsaylı xalqların mədəniyyətində xüsusi yer tutur

0.041512966156006