Azərbaycan müsəlman dünyasında İslam həmrəyliyinə müstəsna töhfələr verən dövlət kimi tanınır

Ölkəmizdə tolerantlıq təkcə cəmiyyətdə deyil, hər bir vətəndaşın şüurunda və həyat tərzində özünü göstərir

Azərbaycan mediası azsaylı xalqların mədəniyyətlərinin təbliğinə geniş yer ayırır

Hər bir xalqın mədəniyyətinin, özünəməxsusluğunun tanıdılmasında KİV-lərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür

Dözümlülüyün, multikulturalizmin və tolerantlığın nümunəsi- Azərbaycan

Azərbaycan ən müxtəlif milli-etnik qrupların, dini konfessiyaların birgə yaşadığı unikal coğrafi, geopolitik və mədəni məkandır

Mədəni müxtəlifliyin qorunması Azərbaycanın dövlət siyasətində prioritet istiqamətlərdən biridir

Milli azlıqların və etnik qrupların mədəni irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi, ən böyük uğurumuzdur

Azərbaycan heç vaxt monoetnik dövlət olmayıb və buna can atmayıb

Ölkəmizdə dini və milli azlıqlara qarşı hər hansı bir formada diskriminasiya faktı qeydə alınmayıb

Azərbaycanda dünyaya nümunə ola
biləcək multikultural mühit formalaşıb

Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq etməklə, yarana biləcək mənfi halların qarşısını almağa çalışır

BBMM Azərbaycan mültikulturalizminin təbliği
istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirir

Azərbaycan dövlətinin məqsət, multikulturalizmi inkişaf etidirməklə ümumbəşəri həmrəyliyə və harmoniyaya nail olmaqdır

Ölkəmizdə dini təhdidlərə qarşı tədbirlər
görülür və bundan sonra da görüləcək

Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nüfuzunu daha da artırıb

Azərbaycanda nümunəvi multikultural birgəyaşayış modeli formalaşıb

Yüksək tolerantlıq mədəniyyəti cəmiyyətimizin təhlükəsizliyi üçün böyük potensialdır

"Bakı prosesi" multikultural dəyərlərin təbliği
baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir

Qarşılıqlı dialoq və əməkdaşlıq olmadan dini və milli dözümlülüyə nail olmaq mümkün deyil

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə mədəniyyətləri
və dinləri bir araya gətirən ölkə kimi tanınır

Markus Qrubel:"Azərbaycan multikulturalizmi region və dünya ölkələri üçün böyük nümunədir"

Azərbaycan dövləti sivilizasiyalararası
dialoqa öz töhfəsini verməyə çalışır

Prezident İlham Əliyev:"Müasir Azərbaycan dövləti çox dərin milli və dini-mənəvi dəyərlər üzərində qurulub"

Multikulturalizm etnik, irqi, mədəni və dini
müxtəliflikləri özündə cəmləşdirən dəyərdir

Multikulturalizm siyasətinin dövlətlər tərəfindən tətbiqi "əbədi sülhün" təmini baxımından böyük əhəmiyyət daşıyır

Milli-mənəvi və dini dəyərlərimizə
qayğı dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılması, dini maarifləndirmə işinə böyük töhfə verəcək

Dini radikalizmlə mübarizədə
maarifləndirmə xüsusi önəm kəsb edir

İslam dini insanları elm öyrənməyə, bir-birlərinə qarşı sevgi və ehtiram göstərməyə çağırır

Ölkəmizdə dini qurumlarla media arasındakı münasibətlər qarşılıqlı dəstək və əməkdaşlıq müstəvisində qurulub

Müasir informasiya şəbəkəsində sosial media cəmiyyətə təsir etmək baxımından, ənənəvi medianı üstələyib

0.34909796714783