"Bermud üçbucağına" düşən təhsilimiz - dos. İlham Əhmədov

 

Təhsil problemlərilə bağlı dos. İlham Əhmədovla müsahibəni  "Paralel.az" təqdim edir. 

Sual: İlham müəllim,  təhsil problemlərı barədə düşünürsünüz?

Cavab: Təbii, təhsil hər bir ailənin daim diqqət mərkəzindədir. Bu sahədə isə problemlər azalmaq bilmir, əksinə artır. Mətbuatda, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər bu haqda tənqidi yazılar gedib, biz də hərdən bu barədə yazırıq. Bir məqalədə təhsildə olan çoxsaylı problemlərə toxunmaq mümkün deyil, zaman-zaman bu problemlər həlli yolları barədə yazmışıq. İndi bəzi məqamları qeyd etmək istərdik.

Biz mürəkkəb bir regionda yaşayırıq. Bundan əlavə, yaşadığımız zaman da mürəkkəbdir. İndiki və gələcəkdə ehtimal edilən qlobal təlatümləri dövlət və xalq olaraq itkisiz ötüşməyimiz üçün bizim güclü resurslarımız, ilk növbədə isə yüksək səviyyəli elm və təhsilimiz olmalıdır.  

Keçən ilin ortalarınıda bu sahələrin inkişafı məqsədi ilə "Elm Təhsil Nazirliyi" yaradıldı, AMEA-nın strukturu ləğv edildi, əksər institutlar ETN-ə birləşdirildi. Məqsəd elm təhsilin inteqrasiyası, buyolla tənəzzüldə olan elm təhsili inkişaf etdirməkidi.

Elm təhsilin inteqrasiyası mürəkkəb və uzunmüddətli prosesdir. Bunun uğurlu olması üçün prosesə strateji baxış, konseptual yanaşma olmalı, isə strateji təfəkkürə, elm-təhsilin təşkili  idarəedilməsi sahəsində müasir biliklərə, zəngin təcrübəyə sahib olması vacibdir. Bu günə qədər ölkənin təhsil sistemində belə Meqalayihə olmayıb.

Elm təhsilimizin, iqtisadiyyatımızın, dolayısı ilə ölkənin gələcəyi bu meqalayihənin uğurundan daha çox asılıdr. Müvafiq Strateji planların hazırlanması və səmərəli reallaşması üçün hər iki sahənin incəliklərini bilən elm təhsil mütəxəssisləri proseslərə səfərbər edilməlidir.

Son 30 ildə reallaşan təhsil islahatlarının uğursuzluğunun əsas səbəbi elmi strateji yanaşmanın, peşəkarlığın zəif olması idisə, son illər isə diletantlığın açıq-aşkar hiss edilməsidir.

Təhsilimizin vəziyyətini belə bir bənzətmə ilə təsvir etmək olar:  Böyük yelkənli gəmi səyahətə çıxır. Gəmi sahildən uzaqlaşandan sonra sərnişinlərə məlum olurki, gəminin şəxsi heyətində müxtəlif peşə sahibləri var, amma onların arasında bir nəfər olsun gəmiçilik sənətini bilən, dənizçilik təcrübəsi olan adam yoxdur. Gəmini səmt küləyi aparır, amma hara? Hara gedəcəyini bilməyən gəmiyə heç bir külək səmt küləyi deyil. Sərnişinlər narahat olmağa başlayırlar. Bu günbizim təhsil belə gəminin vəziyyətində, şagird, tələbə müəllimlərimiz isə gəminin sərnişinləri  vəziyyətindədir (2 milyondan çox insan). Bu gəminin hansısa limana vaxtsa, salamat yan alma ehtimalı çox azdır. Belə şəxsi heyətin idarə etməsində gəmi(təhsil) yalnız Bermud üçbucağına yön ala bilər.  

Prezidentin müvafiq fərmanından 6 ay keçdi. ETN-nin fəaliyyətində hələ ki, dəyişiklik inkişaf hiss edilmir.  

Sual:  Bu yaxınlarda dünya Universitetlərinin illik qlobal reytinq cədvəli təqdim olundu. Təəssüf ki, bu dəfə universitetlərimiz yüksək yerlər tuta bilməyib. Bu haqda deyə bilərsiniz?

Cavab:  Reytinq sıralaması ali təhsil sahəsindəvəziyyətin qlobal monitorinqinə, o cümlədən ölkələr üzrə universitetlərinin təbliğinə, ali təhsil xidmətlərinin ixracına xidmət edir. Hər dəfə dünyaUniversitetlərinin illik qlobal reytinq cədvəli təqdim  ediləndə, universitetlərimizin zəif nəticələrini rürük. Biz artıq buna bir növ öyrəncəli olmuşuq. Bu vəziyyət aidiyyati qurumlarda narahatlıq yaratmaq əvəzinə, heç əhvalı da pozmur, ölkədə adi hal kimi qarşılanır. 20 il  belə  gördük bu monitorinqin nəticələrini TN-nin buna olan reaksiyanı.  

Sonuncu təqdim edilən reytinq sıralaması universitetlərin veb saytlarının təhlili əsasında aparılıb. Webometrics.info süni intelekt proqramı 2022-ci ilin nəticələrinə görə, dünyanın 30 mindən çoxuniversitetlərinin reytinq  cədvəlini öz saytında dərcedib. Bu yaxınlarda prof. Saleh Məmmədovun bu mövzuda geniş analitik məqaləsi dərc edilmişdi ( “Dünya universitetlərin reytinqi - İlk yüzlük, minlik o yana, ilk üçminlikdə deyilik”).  

Ümumən başqa reytinq cədvəlləri var, ən nüfuzlusu ilki 2003-cü ildən tərtib edilənTaymsqəzetinin  əlavəsi  olan "Ali təhsil"  jurnalının reallaşdırdığı reytinq sıralamasıdır. 2008-ci ildə biz bu mövzuda tədqiqatlar aparmışdıq. Onda dünyada 20 min universitet vardı. İlk 1000-likdə təbii ki, bizim universitetlər yox idi. Belə bir sual yaranır: reytinq sıralaması qədər uzadılmalıdır ki, heç olmasa, bizim bir universitetimiz orda təmsil olunsun? Tədqiqat nəticəsində təxmini olaraq müəyyən etdik ki, bu reytinq sıralaması 10 min universiteti əhatə etsə belə, yenə orda bizə yer olmayacaq. Yerimiz bu sıralanmanın ikinci eşalonunda, geridə qalan ölkələrin zəif universitetlərinin sırasındadır. 2008-ci  ildə btədqiqat əsasında geniş məqalə hazırladıq, bir neçəyerli, xarici sayt  jurnallarda rus, ingilis dillərində nəşr etdirdik. Sonrakı illərdə bu mövzuda xeyli məqalələr yazmışdıq.  Amma TN bu durumdan deyəsən heç narahat deyil.

2008-ci ildə Bakıda ADPU Hacəttəpə Universitetlərinin birgə təşkil etdikləri beynəlxalq  konfransın plenar iclasında bu barədə məruzə etdik. Təəccüblü bu idi ki, bu konfransda iştirak  edən bizim Təhsil Nazirliyinin məsul əməkdaşları universitetlərin belə bir reytinq sıralamasının olması haqqında  məlumatsız idilər.  İlk dəfə idi ki, bunu eşidirdilər. Belə vəziyyətdə qlobal reytinqlərdə bizim nə mövqemiz ola bilərdi?    

O vaxtdan 15 il keçib. TN bu müddət ərzində vəziyyətin yaxşılığa doğru dəyişməsi üçün heç bir ciddi  görmədi. Çünki, TN son 30 ildə əsasən Maarif Nazirliyi formatında işləyib, əsas diqqət məktəblərə yönəlib, amma o da nəticəsiz olub.  Bu illərərzində  universitetlərə diqqət verilməyib, ehtiyacdan dəfələrlə az investisiya ayrıb. Digər tərəfdən onda, indi TN heç vaxt mütəxəssislərin həyəcan siqnallarına, problemlərin həlli üçün irəli sürülən təkliflərə məhəl qoymayıb.

Əslində  ETN ATM-, peşəkar layihə təşəbbüs qruplarına hər il qrantlar verilməlidir: çox sayda, iri həcmdə, şəffaf prosedurlarla, aktual problemlərin həllinə yönəli, obyektiv qiymətləndirərək, nəticə yönlü. Hələlik ETN az sayda, az həcmdə, qeyri şəffaf, əsasən dost-tanışa, real nəticəsi olmayan, əhəmiyyətsiz mövzulara qrantlar verir. Maraqlıdır, 3 qat artırılmış təhsil büdcəsi təhsil menecerlərinə kifayət etmir ki, hələ az büdcəli təhsil qrantlarını da istədikləri kimi paylayırlar? Belə təhsilstrategiyaiynə ilə gör eşməyə bənzəyir. Belə gedişlə biz ən yaxşı halda 10 ildən sonra Monqolstan, Özbəkstan, Qırğızstan  universitetləri çata bilərik.

Nəzərə alaq ki, dünya universitetlərindən real geriliyimiz bu gün 20-30 ildir, bu templə geriliyimiz ilbəil daha da artacaq. Yaxın gələcəkdə ETN-nin nəznində "Elm ali təhsil" agentliyi fəaliyyətə başlayacaq. Ümid edirik ki, bu məsələlərə yanaşmada yeni agentlik peşəkarlıq  vətənpərvərlik nümayiş etdirəcək.

Sual:  Elm təhsilin inteqrasiyası zamanın tələbidir. Elmin gələcəyi daha çox istedadlı gənclərin bu sahəyə yönləndirilməsini tələb edir. Gəncləri təhsil illərindən  tədqiqatlara həvəsləndirmək,  sadə layihələrə cəlb etmək gərəkdir. Amma gənclərimizin elmə həvəsi ilbəil azalır. Görünür gənclər arasında elmin  populyarlaşmasına, təbliğinə ehtiyac var. Bu haqda  deyə bilərsiniz?

Cavab: Bəli. Belə problemlər var. Gənclərdə nəinki universitet illərindən, hətta məktəb illərindən başlayaraq elmə maraq yaratmaq lazımdır. Elm dövlətüçün zəruri, gənclər üçün isə şərəfli perspektivlisahə olmalıdır. Çalışmaq lazımdır, müəyyən tədbirlərlə gənclərin elmə gəlişi stimullaşdırılsın. Onlara izah edilsin ki, elm, təhsil innovasiyalar - bilik, savad, müasirlik gənclik üçün gələcəyə açılan vacib portaldır. Amma alimlərin sosial durumunun çox zəif olması bu sahəyə gənclərin gəlişini əngəlləyir.

Uiversitetlərdə Elmin populyarlaşdırılması mərkəzi”ləri yaradılmalıdır. Ökəmizdə 40 il əvvəl elmin təbliği məqsədi  ilə "Bilik cəmiyyəti" var idi.  Yaxşı da fəaliyyət göstərirdi. Müstəqillik illərində ona lazımi diqqət yetirilmədiyindən, fəaliyyəti zəiflədi, sonra da bağlandı.

İndi "Bilik cəmiyyəti"nin fəaliyyətini yeni formatda bərpa etmək lazımdır. Belə mərkəzlər çox yaradılmalıdır, universitetlərin AMEA-nın nəznində. O cümlədən ölkə üzrə daha geniş miqyasda  fəaliyyət göstərə biləcək  “Respublika Bilik Cəmiyyəti yaradılmalıdır. Amma bu dəfə 40 il əvvəlkindən fərqli şəkildə, bu mərkəzlər "Virtual Bilik cəmiyyəti" formatında fəaliyyət göstərməlidir. Biliklər cəmiyyətində, rəqəmsallaşma dövründə biliklərin yayılması, elmin təbliği  internet üzərindən, distant təhsil formatında həyata keçirilməlidir.

UNEC- bu yaxınlarda “Elmin populyarlaşdırılması mərkəzi yaradıldı. Onlar bu mərkəzin işini  “”elmin virtual populyarlaşdırılması mərkəzi çevirə bilərlər. Orada müvafiq  təcrübə və texniki baza var. Yeni açılan bu mərkəzin səmərəli  işləyəcəyinə digər yeni açılacaq mərkəzlərə model rolunu oynayacağına ümid edirəm.

TN-nin son 20 ildə çox hvləri olubən böyük səhvi isə ölkədə distant təhsil sisteminiyaradılmasında fəaliyyətsizliyi, təşəbbüslərə biganəliyi, bəzən maneçilik etməsi olub. Bunun acısını pandemiya dövründə çox aydın hiss etdik. Pandemiya artıq bitdi, distant təhsilə ETN tərəfindən qoyulan embarqo isə bitmədi. Distant təhsilin, hətta   postpandemiya dövründə yaradılmaması heç cür başa düşülən deyil. Biz hələ uzun müddət bu sahədəki geriliyimiz hiss ediləcək.

Şahnaz Salehqızı

0.013871908187866