Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsi

Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsi
 

Paralel.az xəbər verir ki, Baş Prokurorluq ölkə vətəndaşlarını hüquqi baxımdan maarifləndirməkdir davam edir. Bu dəfəki mövzu Avropa Konvensiyasının 8-ci maddəsidir.

Bu sahədə Məhkəmənin apardığı təhlil aşağıdakı mülahizələri əhatə edir: dövlət orqanlarına Konvensiyada nəzərdə tutulmuş hüququn həyata keçirilməsinə müdaxilə təşkil edə biləcək diskresion səlahiyyət verildiyi bütün hallarda fərdin sərəncamında prosessual təminatların olması dövlətin tənzimləyici hüquqi bazanı qəbul edərkən qiymətləndirmə sərbəstliyinin hüdudlarını aşıb-aşmadığının müəyyənləşdirilməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Bərqərar olmuş presedent hüququna əsasən, 8-ci maddədə prosessual tələblər açıq şəkildə nəzərdə tutulmasa da, müdaxilə tədbirlərinə gətirib çıxaran qərarların qəbul edilməsi prosesi ədalətli olmalı və fərdin 8-ci maddə ilə qorunan maraqlarını yetərincə nəzərə almalıdır (Bakli Birləşmiş Krallığa qarşı, § 76).
Akif Nəsirli

0.014469146728516