Allahın şükür qanunu

Allahın şükür qanunu
 

- şükür nemətlərin gerçək sahibinin Allah olduğunu bilmək, onlardan ilahi təyinatına uyğun istifadə etməkdir;
- insan şükür etsə, Allah nemətləri artıracaq;
- Allahın verdiyi nemətlərə şükür edilməsə, geri alınacaq;
- nemətə şükür edilməsə, o nemətin ziddi ortaya çıxacaq: tövhidi şirk, azadlığı köləlik, ədaləti zülm, barışı savaş, sağlamlığı xəstəlik, zənginliyi yoxsulluq, xeyri şər, mərhəməti acımasızlıq, elmi cəhalət, sevgini nifrət, halalı haram, birliyi parçalanma, doğrunu yalan, imanı küfür, mənəvi diriliyi mənəvi ölüm əvəz edəcək; 
Paralel.az

0.015219926834106