Tapdıq Abbas yazır...

Tapdıq Abbas yazır...
 

Rus və fars 2 əsr ərzində millətin qəhrəman nəsillərinin kökünü kəsib, satqının, yaltağın, şərəfsizin nəslini çoxaltmaqla milli genefondumuzu elə dəyişib ki, indi Azərbaycanın nə şimalda, nə də cənubda tarixdə 16 türk imperiyası quran, Turanı və İranı yaradan şir, aslan pəncəli və bozqurd cəsarətli Oğuz Türkü olduğunu bir əlamətilə təsdiq edən bir nəfər belə olsun, cəsur Türk oğlu gözə dəymir!
Yaltaqlar, məddahlar, agentlər, rus və fars nökərləri ölkədə hər şeyi əllərində cəmləşdiriblər və dövlətin inkişafına belə, imkan vermirlər!
Ölkə prezidentinin dövlətin inkişafı və xalqın rlfahını yaxşılaşdırmaq üçün qəbul etdiyi qərarların icrasına rüşvət və korrupsiya ilə ciddi zərbə vururlar!
Millət isə öz faciəsinə baxıb, susur!!!
Bu millət sanki Şah İsmayılı, Şah Qacarı, Nadir Şahı, Şeyx Məhəmməd Xiyabanını və adını çəkmədiyim saysız-hesabsız qəhrəman sərkərdələri yetirmiş xalqa oxşamır!

İki əsrdir xalqı rusun və farsın nökərləri idarə edir! Allah açsa, tək bir çıxış yolu qalır: bütün Türklərin birliyi - TURAN!!!

Paralel.az

0.019937992095947