Qisas qiyamətə qala bilərmiş

Yaqub Məğrur 1956-cı ildə Gəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndində anadan olub... Dövri mətbuatda 1994-cü ildən fəaliyyət göstərir. “TƏHQİQAT” qəzetinin baş redaktorudur. “XUDAFƏRİN NƏĞMƏLƏRİ” Ədəbi Birliyinin rəhbəridir. AJB-nin üzvüdür. 17 kitab müəllifidir. “PEŞƏKAR JURNALİST”, “QIZIL QƏLƏM”, “QIZIL ƏLLƏR”,  “ƏSRİN ZİYALISI-İLİN PUBLİSİSTİ”, “USTAD QƏLƏM SAHİBİ”, “MÜQƏDDƏS QƏLƏM”, “ARAZ”, “İTİ QƏLƏM” və s. diplomlarına layiq görülüb. Hazırda “VİCDAN HARAYI”, “CƏNAB-178” romanları və “ŞƏXSİYYƏTLƏR AYNASI” şeirlər toplusu üzərində çalışır.

AX.., BİÇARƏ VƏTƏNİM

Beli bükülüb haqqın,

Çoxdur ölüb-itənim.

Susub zavallı xalqım,

Ax.., biçarə vətənim.  

               ***

Yer üzündən siliblər,

Bütün As-ər-bəy-xanı.

Səkkiz yerə bölüblər,

Bütöv Azərbaycanı.  

               ***

Allah lənət eyləsin,

Yolu əyri gedənə!

Tanrının rəhmi gəlsin,

Parçalanmış Vətənə!  

               ***

İlahi, var bir ricam,

Özün kömək ol bizə!

Bakı, Dərbənd, Naxçıvan,

Tez qovuşsun Təbrizə!  

               ***

Parça-parça edilən

Mənim əbədi yurdum.

Azad edər, didilən

Yurdu qəhrəman ordum.

               ***

Girişiblər qəsdinə,

Aman vermə yağıya!

Boyun əymə heç kimə,

Rusa, farsa, dığaya!  

               ***

Oyan, bir qalx ayağa,

Ey millətim, ey canım!

Ol əbədi dayağı,

Bütöv Azərbaycanın!  

               ***

Otuz ildir deyişir,

Yaqub Məğrur qələmlə.

Lazım gəlsə döyüşər,

Silah, sursat, ölümlə.

 

 

QİSAS QİYAMƏTƏ QALA BİLƏRMİŞ

 

Doğma yurd-yuvamı talayıb yağı,

Çəkib sinəmizə ayrılıq dağı.

Bilməzdim Şuşanı, tam Qarabağı,

Fərsiz ermənilər ala bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Bir milyon soydaşım olub didərgin,

Otuz il çarəsi yoxdur bu dərdin.

Bu durum yaşanır hələ də gərgin,

Görəsən kim əlac qıla bilərmiş?

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Batıbdır minlərlə şəhidin qanı,

Dinmir nakəslərin susan vicdanı.

Haylar təhqir edir Azərbaycanı,

Nə qədər alçalmaq ola bilərmiş?

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Hər yanda xalqıma verilir zülüm,

Oxumur bülbülüm, açılmır gülüm.

Hətta Şuşamızda Xarı Bülbülüm,

Həsrət çəkə-çəkə sola bilərmiş,

 Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Nur saçmır yurdumun çıraq şöləsi,

Xalqımı susdurub düşmən tələsi.

Çiynimdən asılıb hicran şələsi,

Qəlbə qisas hissi dola bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Məəttəl qalıram geri baxanda,

Türkün dəstəkçisi hanı cahanda?

Namərd supergüclər bizi sıxanda,

Milçək fili tora sala bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Dünya siyasəti dönüb him-cimə,

Yüz ildir Vətənim çevrilib “yem”ə.

İblisə güvənən haylar sən demə,

Əfi ilan kimi çala bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

İlahi, bu necə olan bir işdi,

Qisas qiyamətə qalanmı işdi?

Dərdim dərd içində qıvrıldı, şişdi,

Dil susub xəyala dala bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

Yaqubun köksünü dağlayır ahı,

Qəlbində çalınmır Şuru, Segahı.

Nə vaxt alınacaq elin gorgahı?

Məğrur ağ saçını yola bilərmiş,

Qisas qiyamətə qala bilərmiş.

23.08.2019

 

                               

AZƏRBAYCAN ORDUSU

 

(Azərbaycan Ordusunun 100 illiyinə ithaf) 

                                                           

Elin aman yeridir,                                                                

Xalqın uman yeridir.                                                                 

Ümid, güman yeridir,                                                   

Azərbaycan Ordusu.

Torpağına can verir,                                                                 

Özünü qurban verir.                                                                             

Yurda şərəf-şan verir,                                                          

Azərbaycan Ordusu.

Yarır düşmən səddini,                                                          

Göstərir öz həddini.                                                               

Yaradır sərhəddini,                                                         

Azərbaycan Ordusu.

Vətənimiz bölünməz,                                                       

Tarixlərdən silinməz.                                              

Düşmənlərə yenilməz,                                            

Azərbaycan Ordusu.

Millətinə bağlıdır,                                                                        

Babəkdir, Koroğludur.                                                           

Türk oğlu türk oğludur,                                              

Azərbaycan Ordusu.

Xalqın qətiyyətidir,                                                            

Qüruru, qüdrətidir.                                                             

Namusu, qeyrətidir,                                                    

Azərbaycan Ordusu.

Şuşada yandıracaq,                                                                     

İnşallah ki, gur ocaq.                                                            

Ay-ulduzlu bayrağı                                                           

Xankəndinə sancacaq,                                                   

Azərbaycan Ordusu.                                               

04.04.2016

 

HARDADI, HARDA?

 

Erməni ləqəbli, hay adlı yağı,                                                                              

Alıb Zəngəzuru, həm Qarabağı.                                                                        

Qəlbimə çəkilib bir sinə dağı,                                                                    

Əlimdən çıxıbdı sərvət də, var da,                                                                         

Görəsən ədalət hardadı, harda?  

                   ***

Xainlər qırıblar as ərənləri,                                                                        

Qəlbindən intiqam püskürənləri.                                                                 

Əziblər doğru yol göstərənləri,                                                                               

Yurd-yuvam işğalda inləyir darda,                                                                

Görəsən məharət hardadı, harda?  

                   ***

Deyirlər, lazımsa yurdu alarıq,                                                                             

Bütün Qarabağa sahib olarıq,                                                                               

Yeni qəsəbələr, kəndlər salarıq.                                                                                

Bəs niyə getmirik o doğma yurda?                                                             

Görəsən cəsarət hardadı, harda?  

                   ***

Atını dörd nala çapır talanlar,                                                                             

Danır öz zatını fitnə salanlar,                                                                           

Haqqı, ədaləti kəsir yalanlar.                                                                         

İnamım sızlayır hey ahu-zarda,                                                                    

Görəsən həqiqət hardadı, harda?  

                   ***

Niyə təpər yoxdur, xalqın canında?                                                                             

Qılınclar paslanıb, qalıb qınında.                                                                        

Gədalar canını alır xanın da,                                                                    

Tülkülər oxuyur meydan Boz Qurda,                                                          

Görəsən tilavət hardadı, harda?  

                   ***

Üzünə dayanır qardaş qardaşın,                                                                           

Sənə arxa durmur dostun, sirdaşın.                                                               

Zərbəni arxadan vurur yurddaşın,                                                              

Onunçün inləyir kaman da, tar da,                                                               

Görəsən sədaqət hardadı, harda?  

                   ***

Məmurlar milləti çevirib qula,

Allahı unudub gəlmirlər yola.

Kasıblar sığınıb yüz manat pula,

Ümidi, gümanı kəsir bazar da,

Görəsən səxavət hardadı, harda? 

                   ***

Çarəsiz qalmışıq dinsiz əlində,                                                                                                                             

Qiymətlər şığıyır qartal belində.

Sözlər düyünlənib xalqın dilində,

Vicdan tərəzisi pozulub burda,

Görəsən hidayət hardadı, harda?

                   ***

Hanı haqq-ədalət, hanı nəzarət?                                                                      

Hanı vəd verənlər, hanı zəmanət?                                                                               

Hanı ülvi sevgi, hanı hərarət?                                                                              

Qızlar oğlanları aldadır barda,                                                                       

Görəsən məhəbbət hardadı, harda?  

                   ***

Qocalar cavanla  gedir bazlığa,                                                                             

Cəmiyyət rəy vermir bu “tarazlığa”.                                                                             

“Kişi”lər çevrilir cinsi azlığa,                                                                        

Onunçün yarına baş əymir yar da,                                                                  

Görəsən xəcalət hardadı, harda?  

                   ***

Ağsaqqal, ağbirçək saymayır qızlar,                                                                      

Nifrətə layiqdir bu həyasızlar.                                                                             

Rəqs edən lütlərə züy tutur sazlar,                                                                               

Gedib əlimizdən həya da, ar da,                                                                 

Görəsən mərifət hardadı, harda?  

                   ***

Oğlanda görəndə işvəni, nazı,

Heyrətlə odlanıb yanıram azı.

Bilinmir oğlanı, bilinmir qızı,

Namus da ilişib inləyir torda,

Görəsən bəs qeyrət hardadı, harda?  

                   ***

Ayırmaq olmayır qızılı misdən,                                                                     

Haqlını haqsızdan, yaxşını pisdən.                                                                   

Yaqub da soruşur indi hər kəsdən:                                                                      

Hissimiz donubmu şaxtada, qarda?                                                             

Görəsən qətiyyət hardadı, harda?

 

 

QİSAS VAXTI ÇATIBDI  

                                                                           

Ey Azərtürk, erməni yurd-yuvanı yandırıb,

Qarabağda oyuncaq, saxta “dövlət” qondarıb,                                                                   

Girov qız-gəlinlərin qürurların sındırıb.                                                 

Qeyrətimiz daxildə, sanki xıxıb yatıbdı,                                                               

Ey yatanlar oyanın, qisas vaxtı çatıbdı!  

                         ***

Otuz ildir yurdumda qəm tonqalı qalanıb,                                                                       

Şuşa, Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı tam talanıb.                                                     

Cəbrayıl, Ağdam, Füzuli, Zəngilan yağmalanıb,                                             

Görən bu torpaqları hansı xain satıbdı?

Ay həzərat, bilin ki, qisas vaxtı çatıbdı!                                                                                               

                         ***

Ermənilər zərbəni arxamızdan vurublar,

Xocalı sakinlərin bir gecədə qırıblar.                                                      

Arxalanıb ATƏT-ə haylar lap qudurublar,                                                                     

Dünya siyasətində onlar bizə atıbdı.                                                               

Ey ər kişi olanlar, qisas vaxtı çatıbdı!            

                         ***                                                                                                      

Yalan vədlərlə xalqı aldadıblar, əziblər,                                                                  

Bizimkilər inanıb dayanıblar, dözüblər.                                                            

Millətimiz səbrlə gözləməkdən beziblər,                                                    

Halalca süfrəmizə yağı haram qatıbdı.

Haydı, tez silahlanın, qisas vaxtı çatıbdı!                                                                                             

                         ***                                                                                                     

Qarı düşmən hələ də üstümüzə bağırır,                                                                      

Vətən bizə üz tutub hey köməyə çağırır,                                                                     

Daha dözə bilməyən millətimiz boğulur.                                                        

Elə bil xalqımızı Şəhid ahı tutubdu,                                                                         

Yerdə qalan qanların qisas vaxtı çatıbdı.                                                                                            

                         ***                                                                                                                   

Azərbaycan yüz ildir haray çəkib səsləyir,                                                          

Qarabağla Zəngəzur azad olmaq istəyir.                                                                 

Ana Vətən inləyib bizdən kömək gözləyir,                                                               

Müsəlmanın son ağlı bizi gec oyadıbdı,                                                     

Qalxın, tez silahlanaq, qisas vaxtı çatıbdı!                                                        

                         ***                                                               

Yaqub Məğrur, harayla, çağır qoç ərənləri,                                                             

Qələm-kağızla birgə silah götürənləri!                                                                      

Yığ, Qarabağ uğrunda döyüşə gedənləri,                                                                      

Hay vur, bəyan eylə ki, namus çirkə batıbdı!                                                                                 

Qoy hamı anlasın ki, qisas vaxtı çatıbdı!  

0.64777517318726